Player Safety

NIHF, ved Forbundsstyret, oppnevner i forkant av hver sesong et administrativt utvalg, «Players Safety - PSF», som på vegne av FS skal ivareta spillernes sikkerhet.

Utvalget skal kun vurdere hendelser fra serie og sluttspill eliteserie menn, GET-ligaen. Utvalget består av tre medlemmer, hvor  utvalgets leder og en av utvalgets medlemmer skal være oppnevnt av NIHF. Ett medlem utnevnes av Norsk Topphockey (NTH). Utvalgets mandat er å skape en trygg ishockey gjennom å ivareta spillernes sikkerhet. Dette skal skje på en slik måte at sportens egenart og natur, med intensitet, fysikk, engasjement og kamp, søkes opprettholdt. Utvalget skal ikke vurdere andre hendelser enn de som utfordrer spillerne sikkerhet under kamp. Utvalget arbeider etter de reglement og retningslinjer som til enhver gjelder fra NIHF.

Identifisering av hendelser kan skje på følgende tre måter:

  • Utvalget kan på eget initiativ innrapportere en hendelse til Disiplinærutvalget
  • Kampens NIHF oppnevnte dommerveileder kan innrapportere en hendelse til PSF
  • Klubbene som deltar i den aktuelle kampen kan innrapportere en hendelse fra kampen til PSF

 Avgjørelsen om hvorvidt saken sakl sendes til NIHFs Disiplinærutvalg tas påfølgende dag innen 10:00.Saksgangen gjengis i mandatet til Players Safety - PSF.