Norsk Ishockey / Spillernes sikkerhet / Player Safety-utvalget

Player Safety-utvalget

NIHF, ved Forbundsstyret, oppnevner i forkant av hver sesong et administrativt utvalg, «Player Safety - PSF», som på vegne av Forbundsstyret skal ivareta spillernes sikkerhet.

Utvalget skal kun vurdere hendelser fra serie og sluttspill i Fjordkraft-ligaen, vårt øverste nivå for herrer. Utvalget består av tre medlemmer, hvor  utvalgets leder og en av utvalgets medlemmer skal være oppnevnt av NIHF. Ett medlem utnevnes av Norsk Topphockey (NTH). Utvalgets mandat er å skape en trygg ishockey gjennom å ivareta spillernes sikkerhet. Dette skal skje på en slik måte at sportens egenart og natur, med intensitet, fysikk, engasjement og kamp, søkes opprettholdt. Utvalget skal ikke vurdere andre hendelser enn de som utfordrer spillerne sikkerhet under kamp. Utvalget arbeider etter de reglement og retningslinjer som til enhver gjelder fra NIHF.

Identifisering av hendelser kan skje på følgende tre måter:

  • Utvalget kan på eget initiativ innrapportere en hendelse til Disiplinærutvalget
  • Kampens NIHF-oppnevnte dommerveileder kan innrapportere en hendelse til PSF
  • Klubbene som deltar i den aktuelle kampen kan innrapportere en hendelse fra kampen til PSF

Avgjørelsen om hvorvidt saken skal sendes til NIHFs Disiplinærutvalg tas påfølgende dag innen kl 10:00. Saksgangen gjengis i mandatet til Player Safety som ligger for nedlasting under organisasjon og reglement.

 

PSF - Player safety

Lars Olav Gaden

Anders Hilt

Snorre Hallem

 

DISU - Disiplinærutvalget

Aage Falkanger

Sven Bjørk

Richard Fuglesang

Hege Ask

Steinar Jonassen

Lars Erik Lund

Christine Smestad