Sak 13 Emil Andreas Lund Nyhus

Innrapportert. Knetakling. 0 kamper.

Fjordkraft-ligaen sesongen 20-21

DISU - SAK 13

Innrapportert hendelse – Emil Andreas Lund Nyhus, Lillehammer

 

Begrunnelse

Hendelsen er fra Fjordkraft-liga kampen mellom Lillehammer og Storhamar den 6.10.2020. Det er Lillehammer spiller nummer 97 Emil Andreas Lund Nyhus som er innrapportert etter en takling utført mot Storhamar spiller nummer 98 Noer. Situasjonen er vurdert opp mot regel 152 Knetakling. Disiplinærutvalget har basert sitt vedtak på mottatt rapport, tilsvar og videoklipp fra hendelsen.

 

Noer er puckfører med kontroll dypt ned i egen sone. Motspiller Nyhus kommer til og det er tydelig at de har kontroll på hverandres posisjon. Begge spillere er i en naturlig bevegelse frem til Noer bryter av mot høyre for å unngå en takling. Retningsforandringen gjør at Nyhus naturlig også forsøker å endre retning, noe som fører til at hans overkropp og ben beveger seg mot Noer. Ettersom spillerne nå er så nær hverandre, ender taklingen opp med at treffpunkt blir mot benet på Noer. Nyhus bærer ansvaret i en slik situasjon, men retningsforandringen i øyeblikket før taklingen bidrar til å gjøre situasjonen vanskelig å unngå for Nyhus. Kraften i taklingen anses til å være normal til lav.

 

Disiplinærutvalget mener dette er en takling som skal bestraffes etter regel 152 knetakling, men at den ikke kvalifiserer til videre utestengelse.

 

Vedtak:

Lillehammer spiller nummer 97 Emil Andreas Lund Nyhus ilegges ingen straff.