Sak 14 Tobias Skuterud

Matchstraff. Boarding. 2 kamper.

FJORDKRAFT-LIGAEN SESONGEN 20-21

DISU - SAK 14

Matchstraff – Tobias Skuterud, Grüner

 

Begrunnelse

Hendelsen er fra Fjordkraft-liga kampen mellom Manglerud Star og Grüner den 8.10.2020. Grüner spiller nummer 31 Tobias Skuterud ble idømt matchstraff etter regel 119 Boarding.  Disiplinærutvalget har basert sitt vedtak på dommerrapporten, tilsvar og videoklipp fra hendelsen.

 

Skuterud er i egen forsvarssone og jobber for å komme først til en fri puck oppe ved vantet mot blålinjen. Motspiller Öhrvall kommer til før Skuterud og ligger an til å nå den frie pucken som ligger ved vantet først. Öhrvall setter naturlig ned farten noe da han nærmer seg vantet, dette gjør at Skuterud er helt oppe i ryggen på motspiller. Skuterud bruker nå sin kølle for å dytte mot nedre del av ryggen på Öhrvall, dette gjør at Öhrvall faller mot vantet.

 

Avstanden Öhrvall har til vantet gjør at han anses til å være i en spesielt sårbar posisjon og skal ikke kunne forvente hverken en takling eller bli tilført kraft bakfra. Spillerne anses for å ha kontroll på hverandres posisjoner og Skuterud må her bære ansvaret da han velger å dytte motspiller som han her gjør. Det vurderes ikke at Skuterud tilfører taklingen stor kraft eller fart, samtidig forventes at det fremvises en større respekt for motspiller når han er i en sårbar posisjon som her.

 

Skuterud anses for å ha god oversikt i situasjonen og må  også bære ansvaret for utførelsen. Denne type taklinger utsetter motspiller for stor skaderisiko, og er uønsket i ishockey. 

 

Oppsummert:

  • Dette er en boarding
  • Skaderisikoen vurderes til høy
  • Spiller er i en sårbar posisjon

 

Vedtak:

Grüner spiller nummer 31 Tobias Skuterud ilegges en karantene på 2 kamper.