Sak 15 Didrik Nøkleby Svendsen

Matchstraff. Boarding. 4 kamper.

FJORDKRAFT-LIGAEN SESONGEN 20-21

DISU - SAK 15

Matchstraff – Didrik Nøkleby Svendsen, Manglerud Star

 

Begrunnelse

Hendelsen er fra Fjordkraft-liga kampen mellom Manglerud Star og Grüner den 8.10.2020. Manglerud Star spiller nummer 95 Didrik Nøkleby Svendsen ble idømt matchstraff etter regel 119 Boarding.  Disiplinærutvalget har vurdert hendelsen og basert sitt vedtak på dommerrapporten, tilsvar, samt sett videoklipp fra hendelsen. 

 

Grüner spiller nummer 90  Olsen-Syversen er puckfører og på vei inn i angripende sone, han vender mot høyre og inn mot vantet. Samtidig med dette jobber Manglerud Star spiller nummer 95 Nøkleby Svendsen hjem i banen og han tar igjen Olsen-Syversen rett etter at han har spilt en pasning tilbake mot blålinjen. Rett etter at pasningen er spilt har spillerne nærkontakt, avstanden til vantet er nå kort og Nøkleby Svendsen setter inn en takling.

 

Syversen-Olsen er nær vantet og han anses til å være i en sårbar posisjon. Det vurderes at Nøkleby Svendsen har kontroll på motspillers posisjon og avstand til vantet og det forventes stor aktsomhet når en takling settes inn i denne delen av spillet. Hastigheten gjør at det tilføres nok kraft til at forsvarende spiller kastes mot vantet på en måte som gjør at taklingen anses som uaktsom og videre utsetter motspiller for stor skaderisiko.  

 

Nøkleby Svendsen anses for å ha god oversikt i situasjonen og når han velger å fullføre taklingen må han også bære ansvaret for utførelsen. Det vurderes som skjerpende at spiller tidligere har straff for farlig spill. Denne type taklinger utsetter motspiller for stor skaderisiko, og er uønsket i ishockey. 

 

Oppsummert:

  • Dette er en boarding
  • Skaderisikoen vurderes til meget høy
  • Spiller er i en sårbar posisjon

 

Vedtak:

Manglerud Star spiller nummer 95 Didrik Nøkleby Svendsen ilegges en karantene på 4 kamper.