Norsk Ishockey / Isbjørnmodellen / NIHF / Landslagsskolen

Landslagsskolen

FHA03923-2.jpg

I Strategiplan for 2020-2024 er det overordnede målet for topp og prestasjonsdelen «Utvikle spillere som er attraktive for de beste internasjonale ligaene.» Som et ledd i denne prosessen har vi utarbeidet vår Landslagsskole, med et mål om å sikre en tydelig rød tråd i landslagvirksomheten. Et felles landslagspensum for hvordan vi opptrer på og utenfor isen, skal gi retning for læringsprosessen og sikre utviklingen av morgendagens landslagsspillere. Landslagsskolens ishockeyfilosofi kommer frem gjennom en tydelig spilleidé med tilhørende prinsipper og spillebok. Denne legger premisser for hvordan vi trener og opptrer i kamp.

Identitet og kulturbygging er en sentral del av vår Landslagsskole. Vi skal være bevisst - og ta vare på alle de sterke sidene ved vår kultur, som for eksempel offervilje, treningsvilje og disiplin. Denne skal videreutvikles og forsterkes gjennom arbeidet med den norske standarden.

Innholdet i Landslagsskolen er spydspissen for norsk ishockeys spillerutvikling og legger føringer for alle andre utviklingstiltak.

I Landslagsskolen jobber vi kontinuerlig med å forsterke kulturen gjennom fokus på Ambisjon - Gjennomføre - Konkurrere - Samarbeid.