Norges Ishockeyforbund (NIHF) har som sin oppgave å lede og utvikle ishockeysporten i Norge. Til å definere dette nærmere er det utarbeidet strategidokumenter som nærmere beskriver hva den rollen innebærer. På området «Sport» inkluderer dette alt fra rekruttering til ishockeyskoler til å drifte A-landslagene i VM og OL.

I spillerutviklingen har NIHF både en direkte og en indirekte rolle. Den indirekte rollen innebærer at forbundet skal tilrettelegge for at klubber og regioner skal kunne utføre sine oppgaver på best mulig måte. Det skjer blant annet gjennom planlegging og gjennomføring av seriesystemet og gjennom organisering av forskjellige kompetansehevende tiltak for trenere, dommere og annet personell, eks. trenerkurs, dommersamlinger osv. Til dette hører også utarbeidelse av læremateriell til bruk på alle nivåer i virksomheten.

Den direkte rollen betyr aktiviteter der NIHF henvender seg direkte til den enkelte spiller. Det skjer først og fremst gjennom landslagsvirksomheten, men også via spesielle utviklingstiltak som for eksempel «Tett På».