TettPå

"TettPå" er et samarbeid mellom Olympiatoppen og Norges ishockeyforbund. Målet er å utvikle spillere med potensiale til og bli støttespillere og kulturbærere i seniorlandslagene våre under OL og VM. "TettPå" retter seg mot spillere i junior- og tidlig senior alder, der de uttatte får grundig oppfølging fra NIHF, både direkte og inndirekte. 

 • Prosjekteier: Norges Ishockeyforbund (NIHF)
 • Prosjektgruppe NIHF: Petter Salsten (sportssjef), Petter Thoresen (landslagstrener menn senior), Tobias Johansson (sportskonsulent og landslagstrener U20 gutter)
 • Prosjektgruppe OLT: Ståle Frey (OLT coach), Arthur Koot (fagansvarlig talentutvikling), Erling Strand (OLT øst), Paul Solberg (faglig leder øst)

Målsetning og formål

"Utvikle spillere som er attraktive for de beste ligaene i verden" (NIHF strategiplan 2020-2024). Utøverne skal jobbe mot vår kulturidentitet: Ambisjon - Gjennomføre - Konkurrere - Samarbeid 

Strategi

Tett på i alle ledd. NIHF jobber tett med klubben og skolen der spilleren har sin daglige trenings- og kamparena.

Målgruppe

Spillere med internasjonale ambisjoner i alderen 16-19 (TettPåUng) og 20-25 (TettPå), og med potensiale til å bli støttespillere og kulturbærere i de norske landslagene. 

Forankring og inkludering

Prosjektet er forankret i NIHF ved sportssjef og landslagsledelse. Inkludering av spillere gjøres av landslagsledelse. Det er dynamisk inklusjon/eksklusjon med halvårlige vurderinger.

Arbeidsmetodikk

 • Involvering og ansvarliggjøring av spillere for å skape eierskap til eget prosjekt.
 • Tett oppfølging på spillerens utviklingsmål innen teknikk/taktikk, fysikk og helse.
 • Utarbeidelse av konkrete mål, med tiltak og evaluering av måloppnåelse.
 • Tett oppfølging trenere, landslagsledelse og OLT regionalt for å sikre at utøveren blir sett.

Nøkkelfaktorer

 • Daglig treningskvalitet
 • Relasjoner i prestasjonsteam
 • Konkurransegjennomføring

Suksesskriterier

 • Involvere spillerne til å ta eierskap for eget prosjekt
 • Tett på - Jevnlig kontakt med utøveren og trenere som har eierskap til utøveren
 • Konkrete og definerte skriftlige mål
 • Konkrete forventninger og krav til inkluderte spillere, med tilhørende konsekvenser for manglende oppfølging
 • Evaluering av måloppnåelse
 • Involvere apparatet lokalt rundt spillerne
 • Tett samarbeide med landslagstrenerne, fysioterapeuter og fysiske trenere tilknyttet de aldersbestemte landslagene