NIHF sin langsiktige spillerutviklingsplan skal være retningsgivende for alle involverte aktører som bidrar til, og arbeider med å utvikle morgendagens ishockeyspillere.

Modellen består av ulike stadier som tar utgangspunkt i barn og unges vekst og utviklingstrekk, og skal fungere som et verktøy med mål om å sikre en helhetlig utvikling av både mennesket og ishockeyspilleren.

Ved god alders- og nivåtilpasset trening gjennom alle stadiene av modellen legges grunnlaget for at hvert enkelt individ opplever glede, mestring og utvikling. På denne måten skal alle få mulighet til å nå sitt fulle potensial og utvikle livslang dedikasjon til ishockeysporten.

 

 

 

Ulike stadier i langsiktig spillerutviklingsplan

Last ned PDF

Tabell_Isbjørnmodellen_NYy.jpg