Aktiv start 4 - 6 år

Aktiv start 4-6 år

Målsetningen er å gi barna en variert og aktiv start på livet. Her handler det om å utvikle grunnleggende bevegelser gjennom lekbetont aktivitet. Fysisk aktivitet skal være gøy og en del av barnets daglige liv. Variert og allsidig lek er avgjørende, og ordet aktivitetsglede er sentralt for stadiet.

I tillegg til fysiske og psykiske ferdigheter skal også de sosiale ferdighetene stimuleres slik at barnet lærer å samarbeide med andre. Barnet skal forberedes på organisert klubbaktivitet, slik at overgangen dit blir enkel. Gjennom stadiet Aktiv start ønsker NIHF og alle involverte aktører å skape glede og interesse for ishockey.