Vekst-og-modning-icon-150-v1.jpg

 

For å planlegge god alderstilpasset trening må vi ha kunnskap om de vi planlegger for, kjennskap til sentrale trekk ved barns utvikling er derfor avgjørende. Slik kan vi tilrettelegge for aktivitet som er morsom, tar hensyn til individuelle forskjeller, utnytter gunstige læringsperioder og skaper ishockeyglede.

Barn i alderen 4-6 år har liten lengdevekst og begrenset evne til å regulere spenning i muskler. Utviklingen av sirkulasjonssystemet (hjerte og lunger) er minimal, samtidig som koordinasjonen er under forbedring. Barna har liten tålmodighet og er interessert i å gjøre morsomme ting. Evnen til abstrakt tenkning er liten og korte, konkrete tilbakemeldinger er derfor å anbefale. Ungene er orientert mot fellesskapet i gruppa.