Norsk Ishockey / 2020 / Status for topphockey
Foto: Mathias Dulsrud-Gørannson, Norges Ishockeyforbund
Foto: Mathias Dulsrud-Gørannson, Norges Ishockeyforbund

Status for topphockey

NIF melder at full stans i toppidretten i Oslo-regionen opphører. Dette gjelder foreløpig trening.

Oppdatert 29.01.21

Full stans i toppidretten i Oslo-regionen opphører

NIFs anbefaling om stans i toppidretten i Oslo-regionen opphører fra og med mandag 1. februar. Dette gjelder klubber og utøvere som har bosted i følgene kommuner: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. Les mer her. Mer info kommer.

 

Oppdatert 23.01.21

Full nedstengning av all idrett i Oslo-regionen

Full nedstengning av all aktivitet med umiddelbar virkning i nevnte kommuner. Les mer her.

 

Oppdatert 20.01.21

Planlagt oppstart av seriespill i Fjordkraft-ligaen, kvinner elite og 1 div er 3. februar
 
Mer informasjon kommer senere. Det jobbes både i klubbene og i NIHF med nødvendige endringer etter pålagt nedstenging 2 uker med virkning fra og med i dag.

 

Oppdatert 19.01.21

Toppidretten utsettes de neste to ukene

Norges Ishockeyforbund følger myndighetenes anbefalinger om å utsette alt seriespill i toppidretten de neste to ukene. For oss gjelder dette Fjordkraft-ligaen, Kvinner Elite og 1.divisjon menn senior. 

 

Oppdatert 11.01.21

Kvinner Elite og 1 div. menn

I dag besluttet NIHF også å pause alt spill i Kvinner Elite og 1. div senior menn. Kamp-pausen vil i første omgang vare frem til fredag 22. januar for disse seriene, som så langt ikke har mange smittetilfeller. NIHF mener smittesituasjonen nå er så kompleks og vanskelig å håndtere at vi ser det nødvendig å pause all Topphockey, slik at vi kan sikre helsen til våre spillere og at vi ikke bidrar til smitte i samfunnet. Denne pausen vil gi oss tid til å vurdere ytterligere tiltak, samt igjen planlegge for sikker og god kampgjennomføring.

 

Skrevet 08.01.21

Pause i alt spill i Fjordkraft-ligaen 

Vi har i samråd med NTH besluttet å pause alt av spill i Fjordkraft-ligaen. Denne pausen av seriespill vil vedvare inntil lagene er ferdige i karantene og at det oppleves medisinsk forsvarlig å spille kamper.

I en kommentar sier generalsekretær, Ottar Eide at "Smittesituasjonen nå er så kompleks og vanskelig å håndtere at vi ser det nødvendig å pause Fjordkraftligaen frem til vi igjen kan gjennomføre kamper på en forsvarlig måte."

 

Ønsker å prioritere seriespill

Vårt viktigste fokus er å sikre helsen til våre spillere og at vi ikke bidrar til smitte i samfunnet. Innenfor rammene av dette prioriterer vi seriespillet slik NIHF og NTH har kommunisert siden i sommer.

Beredskapsutvalget har derfor fått i oppgave å sammen med NIHF´s administrasjon se på hvordan man best kan gjennomføre seriespill på en sportslig rettferdig måte. En sportslig rettferdig gjennomføring innebærer en vurdering av kamprytme, antall kamper, et mulig forkortet sluttspill og en synkronisering med 1 div for å sikre like forutsetninger for kvalifiseringen mellom 1 div. og Fjordkraftligaen.

Før oppstart av kampaktiviteten vil toppidrettsprotokollen innskjerpes ytterligere. Arbeidet med protokollen vil være ferdig i god tid før gjenoppstart av seriespill.

Blant flere innskjerpinger vil følgende elementer være innarbeidet:

  • Det innføres et system der alle spillere og ledere i et lag skal testes og avlegge negativ test før hver kamp.
  • Selv om vi foreløpig ikke har registrert smitte til publikum knyttet til våre arrangement, vil det inntil videre ikke tillates å ha publikum i arenaene, selv om lokale bestemmelser skulle tillate dette.

Idretten føler et ansvar for å sikre trygge arrangement for de aktive, så vel som for frivillige og samfunnet for øvrig. Tiltakene i den over er derfor av et ekstra forsiktighetsprinsipp.

Rådgivende beredskapsutvalget er bestående av ressurser fra Elitehockey, NTH, Klubbledere og NIHF.