Bilde
Informasjon om Isbjørnsamlinger og Eliteleir 04.04 - 2020 NIHF forholder seg til myndighetenes tiltak og råd for å begrense spredningen av Koronaviruset. Dette gjør at vi fortløpende vurderer status for våre planlagte utviklingstiltak, og at vi i vår vurdering kommer til å legge oss på en forsiktig linje.
Bilde
NIHFs forbundsting 2020 utsettes 01.04 - 2020 Med bakgrunn i den krevende situasjonen hele samfunnet og norsk idrett står i har forbundsstyret i NIHF fattet følgende vedtak:
Bilde
Spirit of Hockey stiftelsen åpner for søknader om økonomisk støtte 30.03 - 2020 Spirit of Hockey ønsker å invitere alle ledere for gutte- og jentelag i Norge, fra hockeyskolenivå til U-16, til å kunne søke om økonomisk støtte for lagene sine.
Bilde
Eliteleir 2020 – åpen for påmelding 25.03 - 2020 Frist for påmelding er 10. mai. Se saken for mer informasjon.
Bilde
Idrettsforbundet ber alle idrettslag registrere økonomiske konsekvenser av koronaviruset 24.03 - 2020 Norges idrettsforbund har sendt ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idrettsbevegelsen og den frivillige sektoren.
Bilde
Pressemelding vedr avlysning av ishockeysesongen 19.03 - 2020 Vi viser til NIHFs vedtak om å avbryte all ishockeyaktivitet pr 11.03.20 med umiddelbar virkning, samt myndighetenes pålegg om å stanse all idrettslig aktivitet pr 12.03.20.
Bilde
Ny oppdatering vedr gjennomføring av aktiviteter 12.03 - 2020 Siste: VM er avlyst. Se mer info www.iihf.com.
Bilde
Utsatt frist for årsmøte 12.03 - 2020 Utsatt frist om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni.