Norsk Ishockey / 2020 / Avvikling av seriespillet sesongen 20/21
Foto: Jan Grønlien. Bildet er fra Norgesmesterskapet i U21-klassen 2019.
Foto: Jan Grønlien. Bildet er fra Norgesmesterskapet i U21-klassen 2019.

Avvikling av seriespillet sesongen 20/21

I forbundsstyremøte 15. februar ble avvikling av resten av sesongen 2020/2021 diskutert. Se vedtak i saken.

Følgende vedtak ble fattet:

 

Forbundscup U15 og U16, samt begge Regionslagsturneringene avlyses

Etter en totalvurdering har NIHF kommet til at disse arrangementene avlyses inneværende sesong. Hensynet til forutsigbarhet for arrangør og deltakende lag, samt de generelle anbefalinger som er knyttet til gjennomføringen av denne type arrangement har vært styrende.

-Å samle unge utøvere fra hele landet, fra ulike klubbmiljøer, på samme tid og i samme arena, med den reising dette medfører, slår inn på mye av det myndighetene fraråder. Vi ønsker ikke å utfordre dette, og avlyser arrangementene denne sesongen.

  

 U18 Elite og U21 Elite

NIHF vil i nærmeste fremtid ta stilling til gjennomføringen av resten av seriespillet, samt NM-sluttspill for U18 Elite og U21 Elite. Mer info om dette kommer.

 

U18 1 div, U18 2 div, U16, JU16, U15, U14 terminfestede kamper fra seriespillet opprettholdes.

Sesongen strekkes til medio april for de som ønsker, og har mulighet (istid), som følge av andre avlyste arrangementer (se over).

Med avlysningene som er gjort anses mulighetene for at flere spillere/lag i ungdomsseriene kan strekke seriesesongen med kamper, innenfor de smittevernrådene som gjelder nasjonalt, regionalt og lokalt.

  

Barneidretten JU13/U13 > U11

Avlyste kamper innen Barneidretten (U11-U13/JU13) blir ikke lenger omberammet, men kan søkes omberammet. Her må hver enkelt klubb tilpasse forholdet kamp-trening, samt totalbelastning på utøvere/foresatte i det som gjenstår av sesongen. NIHF anbefaler tilnærmet normal kamprytme, og står til disposisjon om det er spørsmål knyttet til dette.

 

Klubbene oppfordres til å bruke tilgjengelig istid (etter seriespillet) til å teste ut ulike spillformer og smålagsturneringer, der sentrale og lokale myndigheters restriksjoner i forbindelse med reise og smittevern forutsettes ivaretatt.  

 

Annet

 

Deltakelse i turneringer utenlands

Forbudet mot deltakelse i turneringer utenlands for aldersbestemte lag forlenges ut sesongen, dvs. ut 30. april.