Norsk Ishockey / 2020 / Dette er NIHFs nye forbundsstyre
Dette er NIHFs nye forbundsstyre

Dette er NIHFs nye forbundsstyre

Forbundstinget 2020 gikk av stabelen lørdag 10.oktober. På agendaen stod blant annet valg av nytt forbundsstyre.

Lørdag 10.oktober ble Forbundstinget 2020 avholdt. Med bakgrunn i koronaviruset og den spesielle situasjonen vi befinner oss i, ble tinget for første gang avholdt digitalt. Opptak av hele tinget vil bli publisert innen kort tid, sammen med oppdatert strategisk plan, protokoll m.m.

Valg av nytt forbundsstyre
På Forbundstinget hvert andre år velges det nytt forbundsstyre, og i følge NIHFs lov er samtlige kandidater på valg ved hvert ting. Da det på lørdag var klart for valg, gikk valgkomiteens innstilling gjennom, og det nye styret består av følgende medlemmer:

President: Tage Pettersen, Kråkene Moss (gjenvalgt)
Visepresident: Lise Kvil Torgersen, Jutul (gjenvalgt)
Styremedlem: Snorre Hallem, Stavanger Oilers (ny)  
Styremedlem: Anne Kristin Fodstad Botnevik, Bergen (ny)
Styremedlem: Arild Hausberg, Tromsø (gjenvalgt) 
Styremedlem: Madeleine Nilsen, Tønsberg (gjenvalgt)
Varamedlem: Helene Martinsen, Astor (ny)
Varamedlem: Espen Refseth, IL Leik (ny)

Vi ønsker det nyvalgte forbundsstyret lykke til, og ønsker samtidig å takke avtroppende styre- og varamedlemmer Ann Kristin Martinsen, Boye Christiansen, Henning Evensen og Nina Margrethe Bakke Johannessen for fantastisk innsats gjennom flere år.