Norsk Ishockey / 2020 / Dommersamlinger og kurs 2020
Foto: Fredrik Hagen
Foto: Fredrik Hagen

Dommersamlinger og kurs 2020

I august har NIHF avholdt to digitale dommersamlinger. Les også om dommermøter vi planlegger ifbm sesongstart.

Forberedelsene til årets sesong er godt i gang, og vi har de siste ukene avholdt to digitale dommersamlinger. Digitale møter er ingen optimal løsning for denne type aktivitet, men med positiv innstilling fra alle involverte, er vi sikre på at dette var den beste løsningen med tanke på dagens situasjon.

Deltakerne på første samling var Elitedommere, Toppdommergruppene, Veileder Elite og Dommerutvalget, mens samling nummer to bestod av alle landets Forbunds- og Forbundsdommeraspiranter. Til tross for to store grupper med mange deltakere, sørget god møtekultur og struktur for at vi fikk gjennomført gode samlinger.

 

Veien videre

For å kvalitetssikre en best mulig sesongstart planlegger vi å gjennomføre mindre gruppemøter for dommerne på øverste nivå. Testaktivitet for de ulike grupperingene settes opp regionalt, og informasjon om dette vil bli sendt ut til dommerne direkte.

Kursaktivitet på region- og klubbnivå vil foregå i mindre grupper lokalt. Forutsatt at de lokale forholdene tillater kursvirksomhet, vil NIHFs regionsansvarlig for dommere og klubbdommeransvarlige, kalle inn til fremtidige kurs som planlagt.

Revidert kursmateriell for både region og klubb er nå tilgjengelig. NIHF vil dele denne med våre registrerte kontakter. Ta kontakt på dommer@hockey.no dersom du har spørsmål angående dette, eller om du måtte ha andre spørsmål.

Les mer på dommersidene våre