Norsk Ishockey / 2020 / Perfekte ishockeyforhold ute
Foto: Mathias Dulsrud, Norges Ishockeyforbund
Foto: Mathias Dulsrud, Norges Ishockeyforbund

Perfekte ishockeyforhold ute

Flytt aktiviteten og instruktørene til løkka.

Disse nydelige vinterdagene vi opplever har gitt en "boost" til skøyteaktivitet vi sjeldent har sett maken til. Folk går på skøyter på uteis og løkker, og butikkene er utsolgt for skøyter. Normalt på denne tiden ivrer klubbene etter oppstart på ishockeyskoler, og rekruttering av nye barn. Og iveren fra klubbene på å komme i gang med skøyte- og ishockeyskoler er stor, ettersom idretten vår har vært nedstengt lenge nå.

Det er fortsatt utfordrende tider for mange lokalt. Vi tvinges alle til å tenke nytt. Uten å være eksperter, eller ha ønske om å utfordre på kunnskap om ishaller og klima, ønsker vi å se muligheter. Å gjøre noe med det vi kan gjøre noe med.

Vår oppfordring til alle de klubbene som kan: 

Istedenfor å flytte barn inn i hallene, så send instruktørene ut på løkka – der barna er. Inviter eller spør noen representanter fra den lokale ishockeyklubben som kan være tilgjengelig på løkkene noen kvelder, for å bidra med enkle råd og tips til barna slik at de opplever mestringsfølelsen av å beherske isen. Med god avstand og smittevern ivaretatt, kan det bli en hyggelig sosial aktivitet med lav terskel, på tvers av alder og kjønn. Kanskje kan noen av klubbens spillere også bidra? Godt synlige med drakter, tilgjengelig på isen og på tilbudssiden for de som ønsker. Det er ikke alle som har en mor eller far som kan kunsten å ferdes på isen, og disse ville helt sikkert satt pris på en hjelpende hånd når barna skal finne balansen, og de første usikre skjærene skal tas.

Denne oppfordringen er ikke et tiltak ment som erstatning for manglende organisert trening for yngre ishockeyspillere, men som bidrag til at flere, særlig de aller yngste og nybegynnerne, skal lære seg å bevege seg på isen. Om vi klarer å tenne flammen hos disse barna, kan det gi de følelsen av mestring, tenne lidenskapen, – ja så kan gevinsten være at de også oppsøker ishockeyskolene eller ishallene våre den dagen denne pandemien er over.

Start med ishockey


Så kjære klubber, i disse utfordrende tider, istedenfor å ivre etter å få ungene inn i ishallene, send instruktører og spillerne ut på deres lokale løkker i mellomtiden. Sørg for å ha personer der på ettermiddager (17-19) og i helgene (11-15). Tilby deres tjenester til barna, og gi dem opplevelser de ikke glemmer. Det handler om å se barna, se muligheter, og ta vare på den muligheten som naturen nå gir oss. Vinteren er fantastisk, ikke minst ute på isen!

Ta gjerne kontakt med Sporten i NIHF eller send oss en e-post på hockey@hockey.no om dere har spørsmål eller ønsker info om aktivitet som dere kan tilby på løkkene. Husk, dette er lavterskel, mestring og skøytelek – bruk muligheten nå mens vi opplever et historisk flott vintervær, perfekt for ishockey.