Norsk Ishockey / 2020 / NIHFs forbundsting 2020 utsettes
NIHFs forbundsting 2020 utsettes

NIHFs forbundsting 2020 utsettes

Med bakgrunn i den krevende situasjonen hele samfunnet og norsk idrett står i har forbundsstyret i NIHF fattet følgende vedtak:

Publisert her: 20.03.2020

 

 

Sak 18/140 – Tinget 2020

  • Tinget 2020 flyttes til 9.-11. oktober 2020
  • Ny innkalling sendes til organisasjonen, og det underrettes om vedtaket på NIHFs digitale kanaler

 

Det innebærer at Tinget som skulle vært avholdt helgen 5.-7. juni på Clarion Hotel Energy i Stavanger er flyttet til helgen 9.-11. oktober 2020 på samme hotell.

Med dette vedtaket går vi ut over fristen for avholdelse av NIHFs Ting (ref NIHFs lov §14.1) men har NIFs Lovkomite har kommet med følgende uttalelse til særforbundene:

«Pandemien er, etter lovutvalgets oppfatning, en hendelse som i rettslig sammenheng er en unntakssituasjon som gir anledning til å utsette gjennomføringen av årsmøter/ting til etter den frist som er angitt i organisasjonsleddets egen lov.»

Klubber, regioner, utvalg og komiteer blir tilskrevet med ny innkalling og nye frister for innsending av saker til Tinget.

Dette som en foreløpig informasjon om utsettelsen.