Norsk Ishockey / 2020 / Avlyst landslagsaktivitet og håndtering av utsatte/avlyste seriekamper
Avlyst landslagsaktivitet og håndtering av utsatte/avlyste seriekamper

Avlyst landslagsaktivitet og håndtering av utsatte/avlyste seriekamper

NIHF har besluttet å avlyse landslagsaktiviteten under det internasjonale oppholdet i desember. NIHF har også satt siste dag for omberamming av kamper.

Årsaken til avlysningen er den rådende situasjonen med smittebildet i samfunnet. Det er ikke forventet at dette endrer seg mye neste måneden, og NIHF ønsker derfor å informere organisasjonen allerede nå. Landslagene våre hadde opprinnelig planer om deltakelse i ulike internasjonale turneringer, noe som ikke er aktuelt. Rene treningssamlinger i Norge har blitt vurdert som alternativ, men også dette ville medført utfordringer og en risiko vi ikke ønsker å ta slik situasjonen er.

Vi mener det nå er viktig at den hjemlige aktiviteten, først og fremst i form av treningstilbud, men også serieavviklingen, får prioritet, og kommer på bena igjen. Klubbene har nå mulighet til å benytte «landslagsuka» 14.-20. desember til å avvikle seriekamper som allerede er utsatt/avlyst.

Omberamming av kamper
NIHF har også, som følge av den siste tidens nedstenginger av haller, sett seg nødt til å sette en siste dag for omberamming av utsatte/avlyste kamper. All aktivitet hos oss, fra elite og ned til de minste barna, foregår i de samme hallene. For å sikre kampaktiviteten til barneidretten (U8-U13) og topphockeyen (Fjordkraft-ligaen, Kvinner Elite og 1 div menn), har vi derfor fattet følgende vedtak som gjelder for alle andre serier enn disse:

  • Kamper terminfestet etter 1. desember, som ikke kan spilles på oppsatt dato, vil bli endelig avlyst.

Det vil imidlertid fortsatt være en mulighet til å søke dispensasjon om ny kampdato etter 1/12 for de klubbene som har få lag påmeldt i seriesystemet og ledig istid.

Rangering av serietabeller i serier som hvor alle kamper ikke er spilt, vil da foregå etter retningslinjer sendt ut før sesongen. Alle utsatte/avlyste kamper før 1.desember omberammes på vanlig måte med omberammingsskjema.

Per i dag sitter ikke NIHF på informasjon om forventet åpning for kamper i Bredde senior.