Norsk Ishockey / 2020 / Klubblisens: Oktober-rapportering med prognose 2020
Foto: Kenneth Myhre
Foto: Kenneth Myhre

Klubblisens: Oktober-rapportering med prognose 2020

Klubblisensutvalget avholdt møte mandag 7. desember 2020.

Temaet på møtet var oktober-rapporteringen til klubbene i Fjordkraft-ligaen. På møtet ble også rapporteringen til klubber i 1. divisjon som er under Handlingsplan gjennomgått.

Totalt sett var rapporteringen bra, til tross for en utfordrende periode med Covid-19. Rapporteringen tyder på at tiltakspakkene til norsk ishockey har vært tilfredsstillende og begrenset fallet i omsetning sammenlignet med fjoråret. Dette er gledelig. Klubbene har på sin side vært flinke med økonomistyring og kostnadsbesparende tiltak gjennom hele 2020.

Sponsormarkedet har på sin side holdt seg relativt stabilt i denne utfordrende tiden. Til sammen har disse tingene ført til en bra rapportering pr. oktober. De fleste av klubbene som rapporterte ligger godt an i forhold til opprinnelig budsjett, mens noen få klubber utvikler seg negativt.