Norsk Ishockey / 2020 / Konkurranse - vinn kr 10.000
Konkurranse - vinn kr 10.000

Konkurranse - vinn kr 10.000

Start arbeidet med å skape gode holdninger og mangfold i din klubb – Bli med i trekningen av kr 10.000 fra NIHF.

Delta i konkurransen og bli med i trekningen av kr 10.000 fra NIHF.

NIHF ønsker at dere som klubb aktivt bruker materiale som er laget for å skape en diskusjon og refleksjon på de verdier og holdninger dere mener klubben skal stå inne for.

Noen spørsmål som kan danne grunnlag for innholdsrike samtaler og diskusjoner er:

 • Hvordan skal dere som klubb oppfører dere?
 • Hvordan skal spillere/trenere/ledere generelt være mot andre (inkludert motstandere)?
 • Hvordan skal klubben ta vare på dommere?
 • Hvordan vil dere at publikum skal være overfor eget lag og motstandere?
 • Hvordan kan dere som klubb arbeide for at alle skal trives og fortsette med ishockey?
 • Hva kan dere som klubb gjøre mer, for at det skal være plass til alle?

 

Konkurransekriterier:

 • Klubb sender inn dokumentasjon på posting i sosiale medier og hjemmeside.
 • Bilder som beskriver hvor dere har hengt opp plakatene i ishallen.
 • Beskrivelse av hva dere gjør i dag rundt temaet og hva dere konkret planlegger å gjøre fremover i oppstart for å justere holdninger og annet.
 • Invitasjon til klubbkveld med eller uten program som dekker temaet.
 • Møter og samtaler i spillergrupper, trenerforum, foreldremøter osv.

Dette er bare eksempler, som selvfølgelig kan suppleres med andre gode tiltak.

 

Vi ber dere sende inn deres bidrag til oss på hockey@hockey.no innen 1. mars. Av alle som sender inn vil NIHF velge/trekke ut en klubb som får tildelt kr 10.000. Utdelingen vil skje på Tinget i juni.

 

Som en del av det holdningsskapende arbeidet hele vår organisasjon bør og skal arbeide med, har NIHF nå utarbeidet noe materiell som kan benyttes:

 • To ulike plakater som skal henges opp godt synlig (f,eks inngangsparti) i ishallene (disse er sendt til en av klubbene som brukere av ishallen)

 

 1. BARNAS ARENA
 2. INGEN DOMMER - INGEN KAMP

Dersom dere har ønske om flere plakater så har vi et lite ekstra lager på kontoret.

 

 • Film på 3 min som kan distribueres vises og benyttes overfor spillere, trenere/leder og foreldre. Her er link til filmen: https://vimeo.com/386904747

 

Husk at gode holdninger er noe vi skaper sammen!