Norsk Ishockey / 2020 / Kampavvikling sesongen 20/21
Foto: Mathias Dulsrud-Gørannson, Norges Ishockeyforbund
Foto: Mathias Dulsrud-Gørannson, Norges Ishockeyforbund

Kampavvikling sesongen 20/21

Se oppdatering om kampavvikling for resten av sesongen 20/21.

Fjordkraftligaen
Det er utarbeidet er oppsett for at alle lag skal gjennomføre 36 seriekamper (2 hjemme og 2 borte mot alle lag). Oppsettet har en planlagt oppstart den 4/2, og har siste serierunde 20/3. Oppsettet er strukket med 1 uke, men kan, om oppstarten utsettes, forskyves ytterligere. NIHF vil ha tett dialog med NTH og alle andre interessenter vedr serieavslutning og sluttspill/kvalifisering den nærmeste tiden.

Kvinner Elite
Klubbene bedt om å omberamme kamper som følge av nedstengningen vi har vært gjennom. Det planlegges for oppstart den 3/2. NIHF jobber med å skyve NM-sluttspillet i tid, slik at utsettelser kan innarbeides og serie og NM kan gjennomføres i sin helhet.

NIHF jobber med å stadfeste arrangør og endelig dato til NM-sluttspillet. 

1 div. menn
Klubbene er bedt om å omberamme kamper som følge av nedstengningen vi har vært gjennom. Det planlegges for oppstart den 3/2. Seriespillet er foreløpig strukket med en uke for å skape rom for avvikling av kamper, men kan forskyves ytterligere. Alle kampene er pt ikke terminfestet. NIHF vil den nærmeste tiden jobbe sammen med klubbene for å ivareta serieavslutningen og kvalifiseringsspill.

Andre serier

 • 1 div kvinner senior har ennå ikke tillatelse til å trene for fullt. Ettersom det ikke er gitt noen signaler om snarlig åpning for hverken trening eller kamper avlyses serien for sesongen 20/21. Dette også av hensyn til overgangsfristen 15/2.

 • 2 div menn senior har ennå ikke tillatelse til å trene for fullt. Ettersom det ikke er gitt noen signaler om åpning for hverken trening eller kamper avlyses serien for sesongen 20/21. Dette også av hensyn til overgangsfristen 15/2.

 • U21 Elite – seriespillet strekkes med 10 dager som følge av at VM U18 ikke gjennomføres. NM opprettholdes 17-18/4 - Ringerike

 • U18 Elite – seriespillet strekkes med 14 dager som følge av at VM U18 ikke gjennomføres. NM flyttes til 10-11/4 - Hamar.

 • U18 1 div og 2. div - terminfestede kamper opprettholdes i påvente av åpning for kamper
    
 • U16 – seriespill strekkes til og med 25/3 som følge av at 6-nasjoners-turnering i Italia i april er avlyst.
  FC flyttes til 16-17/4. Trondheim. Alternativ rangering for deltakelse i turneringen utarbeides. Arrangør sikres plass i arrangementet.

 • U15 – seriespill opprettholdes til og med 25/3.
  FC opprettholdes 26.-28/3 i Stavanger. Alternativ rangering for deltakelse i turneringen utarbeides. Arrangør sikres plass i arrangementet.

 • JU16 – seriespill opprettholdes til og med 25/3.

 • Regionslagsturneringene opprettholdes arrangert 10.-11/4.

 • U14 - terminfestede kamper opprettholdes i påvente av åpning for kamper

*Seriespillet forlenges ikke utover mars for ungdomsidretten. Det oppfordres til å arrangere private turneringer i april der man ønsker, og har mulighet. Dette for å kompensere for tapt kampaktivitet under sesong.

 • Barneidretten JU13/U13 > U11

**Avlyste kamper innen Barneidretten (U11-U13/JU13) vil ikke lenger bli omberammet, men kan søkes omberammet. Her må hver enkelt klubb tilpasse forholdet kamp-trening, samt totalbelastning på utøvere/foresatte i det som gjenstår av sesongen. NIHF anbefaler tilnærmet normal kamprytme, og står