Norsk Ishockey / 2020 / Oppstart bredde-/kampaktivitet
Oppstart bredde-/kampaktivitet

Oppstart bredde-/kampaktivitet

Oppdateringer knyttet til Covid19-situasjonen for spillere under 20 år. Forbud mot kamper i utlandet.

Oppdatering 13.08:

Kamper i utlandet for klubber og lag – forbud ut 2020

Styret i NIHF diskuterte Covid19-situasjonen og gjorde 12. august eget vedtak om deltakelse med kamper i utlandet og deltakelse fra utenlandske lag i norske turneringer. Med dagens risiko vedrørende smitte anser NIHF at det ikke er nødvendig og tilrådelig med deltakelse i spill mot utenlandske lag. Vedtaket som ble gjort ser slik ut:

Norges ishockeyforbunds styre er bekymret for avvikling av seriespill, og har med det som bakgrunn vedtatt følgende for å begrense eventuell smittespredning:

  • Ingen klubber/lag vil få godkjent deltagelse i turneringer / treningskamper i utlandet inneværende år (2020), kan forlenges i 2021
  • Ingen klubber/lag vil få godkjent å arrangere turneringer / treningskamper i Norge med utenlandske lag inneværende år (2020)kan forlenges i 2021

Unntatt fra ovenstående er våre landslag og klubber/lag definert som toppidrett (Eliteserien menn senior, kvinner Elite og 1.div menn senior). For disse gjelder enhver tid myndighetenes definisjoner for gule/røde land/områder.

Med bakgrunn i vedtaket er det ikke ønskelig eller behov for søknader om spill i utlandet fra klubbe, eller norske turneringer med utenlandske lag.

 

Det har en tid vært noe usikkerhet om gjennomføring av kampsesongen 2020/21, der det har vært sagt at fylkesgrensene/idrettskretsgrensene har vært begrensningen.

NIF har nå avklart situasjonen i forhold til myndighetenes tolkning av Covid19-forskriften.

Det er avklart at den enkelte særidretts egne grenser skal være gjeldende. For oss i ishockey betyr dette at vi opererer med de samme konkurranseregionene som i forrige sesongs seriespill. Vi understreker at dette gjelder både treningskamper, turneringer, seriespill fra og med nå til annen beskjed vil bli gitt.

Videre forutsetter vi at dette respekteres av alle involverte klubber/lag, og tillegger at det ikke vil bli gitt noen form for dispensasjon på dette området.

 

Oppstart av breddeaktivitet for voksne

I går leverte NIF (etter innstilling fra særforbundene) et forslag til myndighetene der en mulig innfasing av oppstart for aktivitet for spillere som er 20 år eller eldre. Det ble gitt føringer i prioriteringen der yngre, kjønnsbalanse og para skulle prioriteres. NIHF ble bedt om å angi 3 faser for denne oppstarten, og prioriteringen er slik:

  • Fase 1; U21 (de som er født i 2000), 2. divisjon herrer, 1. divisjon kvinner, paraishockey (de som ikke er på landslag)
  • Fase 2; 3. og 4.  divisjon herrer, Superlag
  • Fase 3; 5. og 6. divisjon og veteran

Vi vet ikke noe om eventuell oppstart i de ulike fasene da det må komme mer informasjon fra myndigheten. Trening der man holder 1-meters avstand kan fortsatt utøves som tidligere. (Spill)trening og kampsesong kan startes opp når myndighetene har gitt klarsignal for de ulike fasene. NIHF vil oppdatere om utviklingen i saken.