Norsk Ishockey / 2020 / Overgangsfrist skyves
Overgangsfrist skyves

Overgangsfrist skyves

Overgangsfrist for U21-klassen skyves fra 15. februar til 28. februar.

Som følge av stans i kampavviklingen for Topphockeyen har NIHF vedtatt å utvide overgangsfristen for gutter i U21-klassen, dvs spillere født 2000, 2001 og 2002. Den nye fristen er søndag 28. februar kl. 24.00.  Overganger som skjer etter den 15.02 (som er fristen for alle andre årsklasser) kan ikke gjøres elektronisk. Disse må derfor benytte utfylt og signert overgangsskjema som sendes pr epost til transfer@hockey.no

Elektroniske overganger behandles ikke i perioden 16.02. – 01.05.

 

-Disse spillerne er inne i et viktig utviklingsløp karrieremessig, der deres kamparenaen har vært tatt bort fra dem over lang tid. Gjennom å forlenge overgangsfristen vil de ha noe lengre tid på å avvente utviklingen på samfunnets restriksjoner, og dermed kunne vurdere de ulike kamparenaer som er tilgjengelige.