Norsk Ishockey / 2020 / "This Girl Can"-prosjektet
Foto: Stian Høgsveen, SH Photography
Foto: Stian Høgsveen, SH Photography

"This Girl Can"-prosjektet

Nordisk samarbeidsprosjekt for å rekruttere flere kvinnelige dommere.

Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island samles for første gang for å jobbe med rekruttering på dommersiden. Gjennom samarbeidsprosjektet "This Girl Can" ønsker de nordiske landene å utfordre holdninger og normer i ishockeysporten. Prosjektet er delfinansiert gjennom IIHF og deres Growing The Game-fond, og strekker seg over fire år med oppstart i oktober 2020.

Prosjektleder Atle Norum Larsen forteller at målet med prosjektet er å rekruttere flere kvinnelige dommere, samt å skape et utviklingsmiljø hvor alle kjenner seg velkommen.

"Med den veksten vi har i antall jenter som spiller ishockey, er det også naturlig at det arbeides med å øke antallet kvinnelige dommere. Gjennom dette prosjektet vil dommerne våre få mulighet til å lære av hverandre, sammen med våre nordiske venner over tid. Vi håper at dette prosjektet kan bidra til økt fokus på behovet for, og mulighetene til, kvinnelige dommere", sier Larsen til hockey.no.

Også dommersjef i Norges Ishockeyforbund, Geir Thomas Olsen, har stor tro på det nye samarbeidet på tvers av landegrensene.

"I tillegg til å rekruttere og utvikle dommere vil vi også kunne dele erfaringer på et nytt nivå. Hvilken modell og hvilken vei opp dommerstigen som er den rette eller beste er det ikke noe entydig svar på, men med dette prosjektet vil vi kunne trekke ut nyttige erfaringer og verdifull lærdom mellom nasjonene. Tilrettelegging, tilpasning og erfaringsutveksling blir sentralt når vi sammen skal finne de beste arbeidsformene og modellene for å optimalisere hverdagen for deltakerne."

 

Fast Track

Spillere med erfaring fra seniornivå, som vil se på muligheten til å delta som dommer, vil normalt kunne få tilpasset en individuell innføring og opplæring kalt Fast Track, og deretter tas inn i dette prosjektet. Om du er interessert i å vite mer om mulighetene for å bli dommer, ta kontakt med Atle Norum Larsen på atle.norumlarsen@hockey.no.