Norsk Ishockey / 2020 / Utlysning av midler fra Stiftelsen Dam for 2020
Utlysning av midler fra Stiftelsen Dam for 2020

Utlysning av midler fra Stiftelsen Dam for 2020

Alle idrettslag kan nå søke om midler.

Alle idrettslag kan søke om midler til Stiftelsen Dam via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot sårbare og utsatte grupper.

Du kan søke om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

 • mennesker med funksjonsnedsettelse
 • mennesker med innvandrerbakgrunn
 • mennesker med en fysisk sykdom
 • mennesker med psykisk sykdom eller
 • mennesker med lav betalingsevne

 

Idrettslag kan søke om støtte til prosjekter som innbefatter f. eks utsyr til trening, honorarer til trenere, kompetansehevende tiltak for trenere og ledere, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv.

Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet.

Prosjektets varighet må være inntil 1, 2 eller 3 år.

 

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 15. februar 2020 for prosjekter med oppstart høst 2020.

 

Første steg - ta kontakt med ditt særforbund eller idrettskrets
Ta kontakt med ditt særforbund (dersom idrettslaget organiserer 1 idrett) eller idrettskrets (dersom idrettslaget organiserer flere idretter) for å avklare:

 • om ønsket prosjekt er i tråd med særforbundets/idrettskretsens strategiplan.
 • om særforbundet/idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslaget faglig.
 • om særforbundet/idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslaget økonomisk, eller vet om andre støtteordninger, slik at midlene enten kan inngå i budsjettet i søknaden, eller erstatte behovet for å søke.

 

Andre steg - bli godkjent som søker
Sende en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no i god tid innen søknadsfristen hvor du kort opplyser om:

 • prosjektets bakgrunn
 • prosjektets målsetting
 • prosjektets målgruppe
 • prosjektet er informert om til særforbund/idrettskrets

NIF sender en bekreftelse på epost om du kan bli opprettet som søker.

 

Tredje steg - tilgang til Damnett
Du oppretter en bruker på deg selv i www.damnett.no. NIF godkjenner deg og du får tilgang til et elektronisk søknadsskjema. Der må du fylle ut alle opplysninger, samt legge ved en prosjektbeskrivelse og budsjett. Mer informasjon sendes dersom du blir opprettet som søker.

Stiftelsen Dam kunngjør hvem som får midler 15. juni 2020.

 

Mer info
- Dam.no
- Idrettsforbundet.no

Spørsmål: line.hurrod@idrettsforbundet.no