Norsk Ishockey / 2020 / Tinget 2020 gjennomføres digitalt
Tinget 2020 gjennomføres digitalt

Tinget 2020 gjennomføres digitalt

Etter klar anbefaling fra organisasjonen har forbundsstyret vedtatt digital gjennomføring av Forbundstinget.

Med den fortsatt svært usikre situasjonen hele landet er i, har forbundsstyret vurdert om Tinget som var planlagt i Stavanger 9.-11. oktober skal gjennomføres som et fysisk møte. I den forbindelse har vi forhørt oss med organisasjonen for å få deres syn på saken.

Med klar anbefaling fra organisasjonen (71% ønsket digitalt Ting) vedtok styret i NIHF 26. august at Tinget 2020 arrangeres digitalt lørdag 10. oktober kl 09.00-15.00. Selv om Tinget denne gangen vil bli avholdt som digitalt møte, vil det bli gjennomført i henhold til NIF og NIHFs lov. Frister for innmelding av saker til Tinget endres ikke (9. september). Det vil komme ny påmeldingsfrist, så opprinnelig påmeldingsfrist 31. august utgår.

Med den beslutningen vil det bli en del endringer for påmelding, gjennomføring osv. Klubber, regioner og utvalg vil få mer informasjon så snart vi har på plass det vi trenger for å kunne sende dere ny og nyttig informasjon.

Vi beklager at vi ikke kan møtes fysisk som planlagt, men ber om forståelse for dette valget NIHF nå har tatt.

For spørsmål vedr. påmelding vennligst kontakt Mimi Wikant mw@hockey.no / +47 478 37 251.