Norsk Ishockey / 2021 / Trenersymposium på Lillehammer
Trenersymposium på Lillehammer

Trenersymposium på Lillehammer

Forrige uke ble det arrangert et vellykket trenersymposium på Lillehammer.

Målet var å samle de klubbene, skolene og personene som driver med spillerutvikling i hverdagen, for å sammen se på den nåværende situasjonen i norsk ishockey, samt finne en tydelig retning for fremtiden.

— Spillerutviklingen gjøres primært av klubbene og skolene, og derfor er det helt avgjørende å involvere disse aktørene i utviklingsarbeidet av norsk ishockey, forteller Tobias Johansson, sportskonsulent i Norges Ishockeyforbund.

— Med samlinger som dette ønsker vi å sammenfatte all den kompetansen og de erfaringene som finnes ute i klubb og skole. Samtidig vil NIHF ta et større ansvar og å ha en tydelig plan for hvilken retning vi ønsker å gå, og hva som vil kreves av samtlige for å være med på reisen, fortsetter han.

Mye av tiden ble viet til workshops og felles diskusjon av den nåværende statusen i norsk ishockey. Hvor er vi nå, hvor vil vi og hvilken vei ønsker vi å gå for å komme dit.

— Jeg opplever at vi alle er enige om at vi er gode på mye, men at vi fremover er nødt til å bli enda bedre. Dette for at vi på kort sikt skal kunne nærme oss de nasjonene vi anser at vi skal kunne konkurrere med, og for at vi på lang sikt skal kunne skape en spillerutviklingsplatform som også andre nasjoner og idretter vil studere, forklarer Johansson.

Deltakerne fikk også en innføring i og gjennomgang av NIHF sin nye Landslagsskole, som legger premissene for hvordan vi kommer til å jobbe med spillerutvikling i alle landslagene fra JU16/U16 og opp til seniorlandslagene. 

Symposiet bød også på en rekke spennende gjesteforelesere, og flere av forelesningene under er lastet opp i isbjørnmodellen under fagstoff her

Bob Mancini
Assistant Executive Director of Hockey Development USA Hockey.
“American Development Model”.

Erik Lignell
Videoanalytiker  Frölunda HC.
”Video och statistik som ett utvecklingsverktyg”.

Todd Woodcroft
Head Coach University of Vermont.
“Play off habits and creating offense”.

Jamie Kompon
Associate Coach Winnipeg Jets.
“Breakouts for forwards and defensemen”. 

John Riley
Development Coach Philadelphia Flyers.
«Player Development»

Tobias Johansson forteller at trenersymposiet var en stor suksess, og at han er svært fornøyd med det engasjementet som finnes for spillerutvikling i norsk ishockey.

— Sammen med mine innledende klubbesøk håper jeg at denne samlingen på Lillehammer kan være startskuddet på den forandringen vi ønsker å se i norsk ishockey, sier Johansson, som er tydelig på at utvikling vil innebære forandringer i hverdagen både for spillerne og trenerne.

— Jeg opplevde at deltakerne på symposiet ønsker at NIHF skal vise handlingskraft og tørre å gjøre de forandringene i utdanning- og utviklingsarbeidet som kreves for at vi skal ta norsk ishockey inn i en ny æra. Og nettopp det har vi tenkt til å gjøre, avslutter han.