Norsk Ishockey / 2022 / Årets julegave til norsk ishockey
Årets julegave til norsk ishockey

Årets julegave til norsk ishockey

Vi er enormt glade, og svært takknemlige, for at Sparebankstiftelsen DNB har innvilget vår søknad om støtte til innkjøp av banedelere for hele norsk ishockey.

Denne støtten fra Sparebankstiftelsen DNB vil utvilsomt bidra til å styrke aktiviteten vår vesentlig, samtidig som vi senker terskelen for deltakelse ytterligere.

Prosjektet er nært knyttet til innføringen av nye spillformer (3v3) i Barneidretten, som NIHF har jobbet med den senere tid. Erfaringer viser at disse nye spillformene senker terskelen for deltakelse, styrker inkluderingen og senker kostnadene for gjennomføring av kamper, samtidig som det stimulerer til økt aktivitet og mestring.

Vi vet at innkjøp av nødvendig utstyr for å dele inn en ishockeybane på en trygg og enkel måte har vært en terskel for klubbene.

Nå er utfordringen løst.

På nyåret, så snart søknadsprosedyrene er spikret, vil NIHF tilby alle klubber med yngres avdeling å søke midler til fullfinansiering av denne investeringen til barna.

Innholdet i søknaden vil inneholde startpakker med 100m banedelere pr klubb, samt tilhørende utstyr.

Mer informasjon om hvordan din klubb kan søke, hvilke kriterier som må oppfylles og hva som gjelder for klubber som allerede har kjøpt inn banedelere kommer.

Igjen, vi er svært takknemlige og glade for den tillit Sparebankstiftelsen DNB har vist oss og det arbeidet vi har gjort den siste tiden, ved at de støtter dette prosjektet som klubber i hele landet vil få nytte av.

Tusen takk!