Hvorfor tilpasser vi kampformene?

Barneishockey skal være på barnas premisser, derfor må vi tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet. Vi ønsker at flest mulig skal delta lengst mulig. Derfor må vi sikre at vi spiller "rett ishockey" i rett alder, en ishockey som skal være både inkluderende, morsom, utviklende og inspirerende. 

I samarbeid med det svenske ishockeyforbundet har vi jobbet for å finne hva som er rett og best ishockey i de ulike aldrene. I Sverige har man gjennomført et massivt prosjekt for å utforske hva som er rett i de ulike aldrene. Der tok man utgangspunkt i spillet fra barnas perspektiv og skapte kampformer som gir barna det de trenger, altså "rett ishockey".

De nye kampformene senker terkelen for deltakelse og inkluderer alle barna. Ved å gjøre banen mindre og redusere antall spillere økes antall puckberøringer og andre ishockeyaksjoner drastisk. Dette bidrar til en bedret utvikling da de som er ferskest lettere involveres, samtidig vil barna som har kommet lengst møte på større utfordringer. En mer involverende, utviklende og morsommere ishockey. 

Ved siden av de positive oppsidene tilknyttet selve kampen vil og de nye kampformene bidra til at det er lettere å stille lag for mindre miljøer. Flere klubber får nå anledningen til å stille aldersbestemte lag og reiseveien for å spille kamp reduseres. En annen fordel er en boost for jentehockeyen. På samme måte som mindre miljøer lettere vil stille lag vil alle klubber nå lettere og kunne stille egne jentelag. Dette gir grunnlag for en vekst for jentehockeyen i årene som kommer. Alt i alt vil barna i få et bedre idrettstilbud der de bor.

 

Historikk bak endringen

Sesongen 21/22 besluttet NIHF å gjennomføre en pilot av de nye kampformene der klubber og lagenheter som ønsket å teste ut 3v3 spill på tilpasset banestørrelse fikk anledning til dette. Piloten ble utført med bakgrunn i flere års forskning og utprøving av tilsvarende modell i Sverige. Under piloten samlet NIHF inn videomaterial, samt erfaaringer fra trenere og klubbledere som hadde testet ut de nye kampformene.

Erfaringene NIHF gjorde under pilotsesongen førte til at administrasjonen i NIHF kom med en innstilling til styret om å endre kampformatet for U11/JU11 og yngre til 3v3 spill på tilpasset banestørrelse. Samtidig ønsket NIHF å opprettholde muligheten for å gjennomføre pilot hos aldersklassene U12/U13/JU13. Endringen ble vedtatt av forbundsstyret 23. mai, 2022. Dette etter at reglementsendringen hadde vært ute på en egen høring hos klubbene med 3 ukers frist.

 

Topphockeysjef og Landslagstrener A-Herrer, Tobias Johansson om de nye kampformene 

 

Resultat fra pilotstudie i Sverige

Se bildet her