Norsk Ishockey / 2023 / Velkommen til Trener II-kurs
Velkommen til Trener II-kurs

Velkommen til Trener II-kurs

Vi har gleden av å invitere til Trener II-kurs våren 2024.

Trenerkompetanse ble vedtatt som et av fem hovedområder i den gjeldende strategiplanen. All trenerutdanningen til NIHF har derfor gjennomgått en større revidering og Trener II-kurset stod ferdig i 2022. Vi har hatt to gjennomføringer av det nye Trener II, der i alt 56 deltakere har gjennomført de siste to årene.

Nå er vi i gang med å planlegge vårens kurs, og ønsker å invitere deg og dine trenerkollegaer til å delta. 

NIHF Trener II er det andre steget i Norges ishockeyforbund sin formelle trenerstige, hvor målet er å utdanne og kvalitetssikre trenere i ungdomsishockeyen. Kurset har et omfang på 75 timer teori/undervisning, og 75 timer praksis som deltakerne gjennomfører i egen klubb med eget lag.

Kurset består av to 3-dagers moduler, samt en praktisk-muntlig eksamen som gjennomføres påfølgende sesong. Modul 1 tar for seg tematikker knyttet til trenerrollen og treningslære, mens modul 2 omhandler det mer ishockeyspesifikke. 

Du kan lese mer om kurset og dets ulike læringsmål her.

Praktisk informasjon

Kurssted: Idrettens hus på Ullevål Stadion, og i en ishall i Oslo og omegn.

Datoer:

Modul 1: 3 - 5. mai (fredagen må settes av i sin helhet)

Modul 2: 14 - 16. juni (fredagen må settes av i sin helhet)

Kursavgift: Totalt for hele kurset kr. 5000,- pr. deltager

Kursavgiften dekker lunsj/kaffe/småmat alle dager. Kost utover dette og eventuell losji dekkes og organiseres av den enkelte deltaker, det samme gjelder reise til/fra kurset. Norges ishockeyforbund har en avtale med Thon Hotel Ullevål der kursdeltakerne tilbys rom til en såkalt sportpris dersom de refererer til avtalen ved booking. Thon Hotel Ullevål ligger 1 minutt gangavstand unna Idrettens Hus der store deler av kurset vil finne sted.

Faktura sendes ut ved utløp av påmeldingsfristen. Dersom klubb skal dekke sin(e) trenere sendes det en samlet faktura til klubb. Norges Ishockeyforbund forbeholder seg retten til å plukke ut deltagere hvis antallet er overskredet ved påmeldingsfristens utløp.

Program for kurset sendes ut til deltakere etter endt påmeldingsfrist.

Meld deg på her

Påmeldingsfristen utløper 05.04.2024, klokken 09.59.

Eventuelle spørsmål rettes til Vetle Dalberg på mail vd@hockey.no.