kontrakt

Nye standardavtaler for profesjonelle spillere

Nå er nye standardavtaler for profesjonelle spillere på norsk og engelsk gjort tilgjengelige på våre hjemmesider.

I de nye versjonene er endringene (bl.a krav til minstelønn) som ble resultatet av forhandlingene mellom NISO og Abelia/NHO tatt inn.

Standardkontraktene finner dere her: https://www.hockey.no/forbundet/skjemaer-og-kontrakter/