Norsk Ishockey / Isbjørnmodellen / Klubb / Klubbdrift / Skjemaer og kontrakter

Skjemaer og kontrakter

Skjemaer

Last ned skjema

(Gjelder ikke eliteserien menn senior og 1. div. menn senior)

Refusjoner

Visma Expense benyttes for elektroniske refusjoner. Dersom du ikke allerede er opprettet som bruker, må du sende oss en forespørsel per e-post til hockey@hockey.no.

 

Kontrakter

I Eliteserien, 1. og 2. divisjon er det et krav at disse standardkontraktene benyttes ved inngåelse av nye avtaler. Det er åpnet for bruk av engelsk versjon i tillegg til den norske, men slik at norsk versjon blir gjeldende ved eventuell tvist.

Det er et krav om at kopi av "Standardkontrakt for profesjonell spiller" sendes til NIHF, dette i forhold til Klubblisensreglementet. Det er også krav om innsendelse i forbindelse med bestilling av ITC for utenlandske statsborgere fra tredje land og for de som har inngått lengre kontrakt enn en sesong. Også ved overganger som ligger opp til slutten av overgangsvinduet er det krav om at standardkontrakt sendes NIHF.

Vi gjør oppmerksom på at innsendte kontrakter makuleres når ny sesong starter. Kontraktene vil kun bli registrert som mottatt av Norges Ishockeyforbund.

Kontrakten skannes og sendes NIHF på e-post til hockey@hockey.no.
Vi minner om at NIHF's lov § 29, pkt. 7 fastslår at det ikke er tillatt å inngå spillerkontrakter for utøvere under 16 år. Spillerkontrakt for utøver under 18 år må ha underskrift av utøver og de foresatte.

For klubber og spillere i de øvrige divisjoner er standardkontraktene kun et anbefalt hjelpemiddel, men NIHF vil ikke involvere seg i eventuelle tvister dersom NIHFs standardkontrakt ikke er benyttet.