Norsk Ishockey / 2016 / Gerhard Nilsen: Appell for Jenteløftet
Gerhard Nilsen: Appell for Jenteløftet

Gerhard Nilsen: Appell for Jenteløftet

En appell til klubbene for å etterleve verdiene i vår strategiplan.

Visjonen i Norges Ishockeyforbunds strategiplan for perioden 2015 til 2019 er
«Ishockeyglede for hele Norge».

 

Vår visjon er således helt på linje med Norges Idrettsforbunds visjon om
«Idrettsglede for alle».

 

For oss hockeyfolk handler dette derfor om å jobbe for å få flest mulig med på leken på is med kølle og puck.

Min erfaring med denne leken startet på andedammene hjemme på Teie på Nøtterøy. Så snart isen var så noenlunde sikker var vi der. Etter hvert fikk jeg en søster. Hun måtte ta til takke med kunstløpsskøyter. Men det forhindret ikke henne i å delta på leken med oss gutter. Hun hadde det minst like moro som oss. Senere, når jeg fikk barn selv, ble min datter med på leken. Da hadde vi fått til ishall i Tønsberg med guttelag i seriespill som hun spilte sammen med. Det tok slutt i 16-17 års alder. Da hadde hun fått nok «juling» og hun forlot sporten.

Hvorfor var det slik, og enda verre, hvorfor er det fremdeles slik i de fleste av våre ca. 100 ishockeyklubber, kun halvhjertet satsing på jentehockey? Hvorfor drives sporten de fleste steder fremdeles på «guttas» premisser?

I våre verdier sier vi at i ishockeyfamilien skal vi være:

«Engasjerte – Rause og Ekte».

 

Kjenn etter om vi i nettopp «din» klubb etterlever de verdiene. Gir dere jentene tilbud om egne skøyte-/hockeyskoler bare for dem, gir klubben tilbud om å få spille på rene jentelag, fordeles klubbens trenerressurser og tilgjengelig istid rettferdig mellom gutter og jenter?

I strategisk plan har vi et mål om 10 % årlig vekst i deltakere på våre ishockeyskoler – til sammen 32,5 % økning i perioden. Videre skal antall rene jentelag øke med 2-3 lag pr år.

Skal vi lykkes i å nå disse ambisjonene må vi jobbe sammen i alle organisasjonsledd fra Forbund til klubber slik at vi kan nå de nevnte målsettingene, og via tiltak for å rekruttere, motivere, utvikle og beholde flest mulig, lengst mulig og mest mulig lokalt sørge for at jenter får et likeverdig tilbud som guttene på samme nivå og heve nivået på de beste slik at vi kan konkurrere med Sverige og Finland. Det er spesielt viktig at klubbene nå virkelig tar tak og «kommer seg opp i ringene» for å benytte et uttrykk fra en annen idrett og at det utarbeides lokale tiltaksplaner for jentehockey.

Ishockey er en idrett som gir akkurat de samme utfordringer, idrettsglede og vennskap for gutter som for jenter. Som arena for bygging av garderobekultur og sosialisering er det få idretter som kan måle seg med ishockey.

Forbundsstyret har nedsatt et Jente- og Damehockeyutvalg under ledelse av styremedlem i NIHF, Jan Petter Selvik i Vålerenga, som har påtatt seg ansvaret for et prosjekt som vi har valgt å kalle «Jenteløftet». I utvalget har han fått med seg en gruppe entusiaster som alle brenner for å få med flere jenter og for å tilrettelegge for jente- og damehockeyen i Norge. Ambisjonen er at samtlige ishockeyklubber i Norge skal få besøk fra et medlem i prosjektet, slik at man kan diskutere potensialet og tiltakene for jentehockey i egen klubb.

Ta vel imot dem, økt satsing på jentesiden vil doble ishockeysportens rekrutteringsgrunnlag og ikke minst vårt omdømme.

 

Hockey er livet, resten er detaljer!