Norsk Ishockey / Organisasjon / Strategiplan 2020-2024

Strategiplan 2020-2024

Stategiplan for norsk ishockey 2020-2024 ble vedtatt på Tinget 10.oktober 2020.

Norsk ishockeys visjon er: Ishockeyglede for hele Norge.

Verdiene vi skal bygge vår virksomhet rundt er: Engasjert - Raus - Ekte

Strategiplanen er et dokument som gjelder hele ishockey-Norge. Det er viktig og nødvendig at vi alle trekker i samme retning, og at vi driver vår virksomhet etter de samme verdiene. 

Strategiplanen danner grunnlag for handlings/tiltaksplaner, og både årsbudsjett og langtidsbudsjett for NIHF.

 

Se strategiplan for tidligere periode:

Strategiplan for norsk ishockey 2015-2019