Ishockey som idrett har tradisjonelt hatt noen utfordringer i forhold til holdninger. I vårt arbeidet er vi helt klare på at all form for diskriminering og hets er uakseptabelt. Vi ønsker å sette søkelys på mer mangfold og inkludering.

Ishockey er en idrettsgren som alltid har vært kjent for ganske røffe holdninger, og nettopp derfor øsnker vi å jobbe kontinuerlig for å vekke oppmerksomhet i klubber, supporter- og spillermiljøer.

Ved å la unge spillere, ledere og dommere være med på å forme budskapet i en film, ønsker vi å fortelle om viktigheten av å ha de riktige holdnigene og inkludering i norsk ishockey.