Likestilling

Norges Ishockeyforbund og norsk ishockey får mye fokus for det som, hos mange, oppleves som diskriminering av kvinner/jenter. Vi opplever at mange i denne sammenheng har ensidig fokus på to spilleregler som er ulike for gutter og jenter, men for oss er det viktig at man ser hele bildet i et arbeid med å få et bedre tilbud til flere jenter og kvinner.

Likestilling, likebehandling og samme regler

I dag utgjør antall jenter/kvinner 13% av alle som løser lisens i NIHF, og alle er enige om at denne prosentandelen må bli større i årene som kommer. For å få det til må både NIHF, regioner og klubber trekke i samme retning og prioritere jentehockey.

 

Likestilling for oss er å behandle jenter og gutter likt, men også gjøre tiltak som vi mener skaper vekst og bedre forhold for jentene. Dersom vi skal følge retorikken mange har vedrørende likestilling så må alle regler og forhold i ishockeyen være like. Da må vi blant annet ha andre aldersinndelinger for jentene, nedre aldersgrense for å delta på senior kvinnelag må heves, dispensasjoner for å spille ned eller opp må strammes inn, vi må la jenter og gutter ha samme spilleregler (taklinger og gitter). I dag spiller jenter på samme lag med opptil 5 års aldersforskjell, og det gjøres fordi det er for få rettårige jenter i veldig mange klubber. Hvis innfører samme restriksjoner som for guttene vil mange klubber ikke kunne stille lag for jenter, fordi de rett og slett ikke har mange nok spillere. Hvis vi hever aldersgrensen for å spille senior kvinnehockey vil flere lag miste muligheten til å ha med de yngste spillerne de i dag har på laget, og noen lag vil ha utfordringer med å ha nok spillere til å delta i seriespill.

 

En annen ting som må endres dersom man skal behandle gutter og jenter likt er at jenter kan spille på guttelag, men ikke omvendt. Dersom vi skal gjøre alt likt må vi enten tillate mix av kjønn begge veier eller ha forbud mot det samme. Ikke akkurat aktivitetsfremmende, men likebehandling.

 

Ved innføringer av taklinger må aldersspennet i jenteklassene (også senior) endres da det vil være altfor stor forskjell på vekt og størrelse fra de yngste til de eldste. NIHF er helt overbevisst om at en fullstendig likestilling/likebehandling vil være rekrutteringshemmende framfor å skape mer aktivitet. Men vi oppnår det mange vil; behandle alle likt, og vi kan slå oss på brystet og si at nå er det ikke forskjell på gutter og jenter i vår idrett.

 

Internasjonalt er reglene slik de er i Norge, og NIHF har tatt opp problemstillingen med kolleger i Norden. I Sverige, Finland, Danmark og Island er ikke endring av reglene et tema. Dersom vi endrer reglene her i landet vil våre spillere som skal spille i utlandet (inkludert landslag) møte andre spilleregler når de da konkurrerer med andre. Vi er overbevist om at det ikke vil være en fordel for Norge og våre spillere.

 

Hvert år kan alle klubber komme med forslag til reglementsendringer, og så langt har ingen kommet med forslag om å endre regelen om taklinger og bruk av gitter. Likevel er det mange som kritiserer oss for at vi ikke endrer regelen. Er det ikke klubbene med deres spillere som vi bør lytte til?