For arrangør

 

Den norske skøyte og hockeyskolen er et pedagogisk og praktisk opplegg som skal gi den enkelte klubb mulighet til å drive med sunn og god begynneropplæring. Opplegget bygger på lang erfaring, kjente pedagogiske prinsipper og ishockeyfaglig kunnskap.

Innholdet vil gi en innføring i noen enkle prinsipper og litt bakgrunnskunnskap slik at tilbudet holder god kvalitet og sikrer solid rekruttering (modul 1). Videre vil det bli fulgt opp med konkrete tips og forslag til hvordan ishockeyskoler kan drives (modul 2). Hvordan nå ut med informasjon om tilbudet og litt om økonomi ved å drive skøyte og hockeyskoler blir kort presentert i modul 3. I tillegg er det noe om hvordan organisere et støtteappart utenfor isen slik at de på isen har avlastning og slik at hele opplegget blir opplevd som bra for de som kommer til ishallen og ishockeysporten for første gang (modul 4). Til slutt vil vi prestentere noen tips og råd for hvordan vi kan får flest mulig over på de ordinære lagene (Modul 5).

Modulene

Høyreklikk på dokumentene nedenfor og velg "Lagre lenke som..." for å laste ned.


Modul 1 - Bakgrunn og motivasjon
Modul 2 - Innhold og organisering på isen
Praktiske øvelser