Treningsinnhold

GET Skøyte- og Hockeyskole er utviklet av Norges Ishockeyforbund og er et rekrutteringsopplegg for barn i alderen 4-8 år. Opplegget er delt inn ulike nivåer etter barnas ferdigheter, der lek og mestringsfølelse står sentralt. Barnet flyttes opp til nye grupper, når de er klar for de nye utfordringene og vil kunne mestre det neste nivået. Oppevelsen av å mestre nivåer er viktig for selvtilliten og motivasjonen for å fortsette. 

Antall grupper og nivåer vil være avhengig av antall barn som deltar og istid til disposisjon. Det anbefales å ha 3 grupper/nivåer på skøyteskole i bunnen før de flyttes over til 1 - 2 nivåer på hockeyskolen. På hockeyskolen anbefales det å dele etter alder og mestringsnivå, slik at de får spille med barn som er kommet omtrent like langt i utviklingen. "Like barn leker best". 

På isen vil barna bli stimulert til å utvikle balanse og koordinasjon og tekniske ferdigheter gjennom hermeøvelser, hinderbaner, lek med ringer, fangeleker, skøyteteknikker, kølleteknikker og smålagspill, mm. Målet er at de skal opplever gleden ved å mestre skøyter og kølle i ishockeyspillet slik at de kan flyttes over til et ordinært lag. 

Læring av skøyte- og kølleteknikk

Ishockey krever at den enkelte spiller behersker både det å gå på skøyter samt de ulike kølleteknikkene. Hver for seg er dette vanskelige motoriske ferdigheter. Når disse ferdighetene kombineres og utføres samtidig øker vanskelighetsgraden betraktelig. Legger en til at spillerne skal forholde seg til både eget og motstanderens lag og at tempoet er høyt, forstår en at dette blir virkelig krevende. Vi snakker om en krevende idrett som samtidig gir gode muligheter for å opplever mestring når en ny ferdighet beherskes. Det er mange små steg å gå i utviklingen som for den enkelte kan gi stor mestringsglede  når en ny ferdighet mestres. 

Kravet til allsidighet gjør ishockey til en utfordrende og spennende idrett som gir spillere på alle nivåer, fra nybegynnere på ishockeyskoler til etablerte seniorspillere, gode opplevelser og motivasjon til å trene og spille kamper.

Det er avgjørende at utfordringene er tilpasset forutsetningene for å få fremgang og motivasjon, noe som igjen er nødvendig for å utvikle gode ferdigheter. For å legge opp til et godt tilbud for de som skal begynne på hockeyskole er det derfor viktig at en tar utgangspunkt i de forutsetninger barna har og hvilke delferdigheter de bør beherske først og hvilke delferdigheter som må kommer litt senere. Et godt samsvar mellom forutsetninger og krav er nøkkelen til et godt pedagogisk opplegg. 

Ustyr og overgang til lag

Underveis i prosessen med å flytte spillerne oppover i systemet/gruppene er det naturlig at kravet til utstyr øker. Dette er beskrevet under "utstyr". 

For å flytte spillere over til lag (U7-U11) må de ha fullt beskyttelsesutstyr som er godkjent for ishockey. Dette for å ivareta sikkerheten og for å oppfylle krav i forsikringer (alle som er deltakere på klubbens offisielle hockeyskole er forsikret gjennom NIF). Når det gjelder ustyre er det viktig å fokusere på at hjelmen og gitter passer. Skåla som skal beskytte haken må sitte inntil haken og være festet med reim slik at den er stabil og sitter på rett plass hele tiden. Videre er det viktig at de har en kølle som er tilpasset lengde og størrelse på spillerene. Lette og tynne køller med en liten knott på toppen som gjør det lettere å holde og behandle kølla. På bladet bør det være litt tøytape/sportstape som gjør det mykere og lettere å behandle pucken. 

Målet er å reise seg, stå og gå på skøyter med små skritt og litt fremdrift

forslag til øvelser: 

 • Krype
 • Reise seg
 • Gå med små skritt 
 • Bruke ringer som motivasjonsmiddel - sette ringer på kjegler
 • Hinderbane - gå gjennom portaler og rundt dekk
 • Ligge på magen/rygg, reise seg og gå over isen 

Målet er balanse og fremdrift slik at de kan gli på manøvrere rundt på isen på en relativt trygg måte. Enkle teknikker som å stoppe og svinge.

Forslag til øvelser: 

 • Hinderbane med portaler, dekk og tau/hinder til å gå over. 
 • Gli og holde på knærne 
 • Ta i isen 
 • Hoppe mens du holder på knærne
 • Skli på magen og opp igjen 
 • Stå og gli på en fot
 • Stoppteknikk progresjon
 • Parøvelser (skyve og holde i hånden mens de går over isen)
 • Leke med ringer (sparke, på hodet, sette på kjegler, fylle bøtta ...)
 • Enkle fangeleker (stiv heks ...)

Målet er skøyteteknikker som stoppe, bakover, svninger. I tillegg jobber vi mot å samordne bruk av stav med ring med skøytegåing

Forslag til øvelser: 

 • Hinderbaner (lenger strekk og flere over og under hinder)
 • Gå bakover
 • Vendinger fra fram - bakover 
 • Stoppe
 • Hente og fordele ringer på kjegler
 • Springe på skøytene
 • Trekke partner etter ring
 • Ned på magen og opp igjen
 • Føre ring med stav som "hockeykølle"
 • Leker: stiv heks, hauk og due, og andre fangeleker 

Målet er å få grunnleggende ferdigheter i å behandle puck knyttet til å bevege seg på skøyter. 

Forslag til øvelser: 

 • Lang "slynge" hvor en gjør øvelser over 4 -5 langsider (1 fot, slalom, ut og sammen, ned på kne, fram-bak, stoppe osv)
 • Vending fram/bak
 • Vending bak/fram
 • Stasjoner med: 
  • hinder /kjeglebane uten og med puck 
  • Skøyteteknikk over banen 
  • Smålagspill (3 - 3)
  • Lek (fangeleker)

Målet er å gjøre de klar til å overføres til lag ved at de behersker enkel skøtekeknikk (framover, bakover, stopp og svinger) og kølleteknikk (føre puck i kjeglebane, pasninger og mottak i ro.

Forslag til øvelser: 

 • Skøyteknikke i slynger eller i par 
 • Kølleteknikk i kjeglebane avsluttet med skudd på mål 
 • Pasninger i par i ro 
 • Pasninger i bevegelse i par (samme bev. retning)
 • Lek over banen (hauk og due)
 • Smålagspill 
 • Parøvelser (svinger og stoppeteknikker)

 

 

På nivå seks er barnet klar for å gå over på et aldersbestemt lag (U8, U9 og U10). Fram til U11 spilles det på tvers av banen med begrensede regler. Hockeyskolen regnes som fullført fra og med U11, da hele banen benyttes og vanlige hockeyregler gjelder.. Mål og innhold er som på gruppe 5. 

 

Alle øvelsene kan du finne videomateriell på under ”Skøytevideoer”.

Informasjon om ustyr finner du sammen med andre nyttige tips under ”Skøyte- og hockeytips”.

Finn din skole