Norsk Ishockey / Utvikling / Rekruttering
Rekruttering

Rekruttering

GETs skøyte- og hockeyskoler

 

Bestilling av drakter

 

Norske hockeyjenter

 

NIHF sitt konsept rundt rekruttering foregår gjennom GETs skøyte- og ishockeyskole. Den retter seg mot rekruttering av barn i alderen 4-8 år, dvs både barnehage-barn og skolebarn. NIHF anbefaler klubbene å sette seg rekrutteringsmål som er konkrete. Hvor mange barn pr årskull skal vi ha på vår Skøyteskole? Hvor mange gutter og hvor mange jenter? Ett konkret tall er lett å forholde seg til, og lett å måle. Samtidig gir det god oversikt over status til enhver tid. Og husk, ikke stopp rekrutteringen når et lag er etablert. Alle idretter opplever frafall, også vår idrett. Vi er sårbare ettersom det kan være langt mellom miljøene, du må inn i en klubb-struktur for å kunne utøve idretten, samt at vinduet for rekruttering er kort (frem til 12-13 års alder). Vårt klare råd er derfor å opprettholde rekrutterings-arbeidet selv om man har nok spillere til å etablere 1 lag.  Husk også på at ishockey ikke er en område-idrett (dvs ishaller ligger ikke på hvert gatehjørne, og ikke alle som bor ved ishallen ønsker å spille ishockey) så må klubbene tenke større områder for rekruttering.

 

For tilbudet vi har å tilby er bedre – og bredere - enn noen gang. Ikke minst på grunn av at jentene også har lyst til å spille ishockey. De har strømmet til ishallene i det ganske land de senere sesongene, og veksten bare fortsetter. Vi har nå etablert seriespill for jenter gjennom hele alders-stigen, noe som ikke hadde vært mulig uten den økte tilstrømningen av jenter som har funnet sted. Vi oppfordrer derfor klubber til også å tenke på jentene når de nå skal rekruttere barn inn til sine tilbud på isen. Og her har vi noen erfaringer vi ønsker å dele.

 

Enkelt-hendelser for å sette fokus på jentehockey (Jentehockeydager, World Girls Hockey weekend, etc.) er både bra og nødvendig, men ingenting slår deltakelse på ishockeyskoler der jenter kan være sammen med jenter (egne jentegrupper), som pågår over en periode (frem til jul) og med en hyppighet (2 ggr. pr uke) som gjør opplevelsen av mestring sterkere. Har du i tillegg egne garderober (sosial arena), samt sørger for en god mottakelse når barn og foresatte ankommer hallen, ja så er grunnlaget lagt.

 

Erfaring viser at rekrutteringsarbeidet ikke gjør seg selv. Konkurransen med andre fritidsaktiviteter blir stadig hardere, og tilbudene der ute er mange. Selv etablerte klubber og miljøer, der nye barn tidligere har kommet pr automatikk, bommer om de ikke tar oppgaven med å synliggjøre sitt tilbud på alvor. Eller ikke tar hensyn til at verden rundt oss forandres og er i utvikling.

Norsk ishockey ønsker at alle skal føle seg velkommen inn i en ishall, og til våre skøyteskoler, uansett kjønn, legning, religion, etnisitet eller bakgrunn. Vår rekrutteringsutfordring handler derfor om å etterleve våre verdier i praksis. Vi må fremstå som «Raus, engasjert og ekte» i vårt møte med de som ikke har en bakgrunn der pappa har spilt, vært trener eller vært «blod-supporter» gjennom mange år. Den «kulturelle» terskelen inn i idretten vår må gjøres lavere slik at nye aktører ønsker å komme inn. Noe som eksemplifiser dette er etter min mening at det svært sjelden finnes kart over bygningen i våre ishaller (hvor garderober, kafe, isflate, etc. befinner seg). Det synes heller ikke nødvendig. Alle som ferdes der er godt kjent. De er nesten født og oppvokst der. De kjenner alle, vet alt, og er til og med på hils med A-lagsspillerne på vei ut av ishallen. Samtidig, i det samme miljøet, ønsker vi å møte de som ikke vet hvorfor skøyter må slipes, hvorfor det er matter på gulvet, og i alle fall aldri har hørt om susp. Den «avstanden» er det viktig å reflektere over, også i et rekrutteringsperspektiv, så miljøet ikke blir en terskel for rekruttering av nye aktører.

NIHF har Ernst Falch tilgjengelig for å hjelpe klubbene med rekrutteringsarbeidet. Han sitter klar til å bidra inn mot klubbene for at vi sammen skal kunne løfte rekrutteringen til norsk ishockey. Hans kontakt-info, samt linker til rekrutteringssider finner du under.

NIHF ønsker alle klubbene lykke til med rekrutteringsarbeidet.

Petter Salsten, Sportssjef.

 

GETs skøyte- og ishockeyskole

 

Bestilling av drakter

 

Norske hockeyjenter

 

 

Ernst Falch, Rekrutteringsmedarbeider, Norges ishockeyforbund

E-post: ernst@ernstfalch.no

Mobil +47 454 17 239