Norsk Ishockey / Utvikling / Rekruttering

Rekruttering

Rekruttering til idretten vår skjer via Skøyte- og Ishockeyskolen.

Konseptet retter seg mot gutter og jenter i alderen 4-8 år. Opplegget er delt inn i ulike nivåer etter barnas ferdigheter, der lek og mestringsfølelse står sentralt. Barnet flyttes opp til nye grupper, når de er klare for de nye utfordringene og vil kunne mestre det neste nivået. Oppevelsen av å mestre nivåer er viktig for selvtilliten og motivasjonen for å fortsette.

Antall grupper og nivåer vil være avhengig av antall barn som deltar og istid til disposisjon. Det vil som oftest være 3 nivåer på skøyteskolen i bunnen før de flyttes over til 1-2 nivåer på hockeyskolen. På hockeyskolen blir barna delt inn etter alder og mestringsnivå, slik at de får spille med barn som er kommet omtrent like langt i utviklingen. "Like barn leker best".

På isen vil barna bli stimulert til å utvikle balanse og koordinasjon og tekniske ferdigheter gjennom hermeøvelser, hinderbaner, lek med ringer, fangeleker, skøyteteknikker, kølleteknikker og smålagsspill m.m. Målet er at de skal oppleve gleden ved å mestre skøyter og kølle i ishockeyspillet slik at de kan flyttes over til et ordinært lag i 9-10 års alder.