Norsk Ishockey / Utvikling / Utdanning / Introkurs U7-U10

Introkurs U7-U10

Introkurset er et kurs rettet spesifikt mot begynneropplæringen i ishockey hvor kampene spilles på tvers av banen. Kurset danner grunnlag for trener 1 (som retter seg mer mot lag i klassene U11 og oppover) og er beregnet som startkurs for trenere i ishockey. Det er obligatorisk for alle trenere (unntatt dersom du har minimum 4 års spillererfaring på "høyt nivå").

NIHF arrangerer introkurs i samarbeid med kretser og/eller klubber rundt om i hele landet. I utgangspunktet arrangeres kurset i regi av krets, men dersom det er klubber som ligger i stor reiseavstand fra andre klubber i kretsen, kan vi vurdere å arrangere kurs for den enkelte klubb. Den enkelte krets/klubb må skaffe og dekke evt kostnader med istid, kurslokale og mat under kurs. Kurset strekker seg over 1 dag eller 8 timer med 5 timer teori og 3 timer praktisk på is. Ta kontakt med nærmeste krets dersom det er behov for kurs for din klubb.

Alle kursdeltagere vil få tilgang til kursmateriell og en øvelsesbank under "Kursinnhold". Krever innlogging!

En generell mal for invitasjoner finner du her.

Kontakt

For mer informasjon om kurset, ta kontakt med Kjell Erik Myreng; kjell.erik@myreng.com

Introkurs U7-U10

8. januar 2017: Sparta Amfi, Sarpsborg

Mer info på Østfold IHK sine sider