Antidoping

Målet er at norsk ishockey skal være en ren idrett uten positive dopingsaker. Dette gjelder ansatte, styret, landslagsspillere, støtteapparat, klubber og arrangement.

Norges Ishockeyforbund er sertifisert som Rent Særforbund. Antidoping er forankret i strategiplanen og NIHF jobbe for å beholde sertifisering og beholde status som «Rent Særforbund».

Legemiddelbruk

Legemiddelsøk

Sjekk om legemidler kjøpt i Norge inneholder stoffer på dopinglisten via Antidoping Norges Legemiddelsøk. Legemiddelsøk | Antidoping Norge

Medisinsk fritak

Enkelte utøvere har behov for legemidler som inneholder stoffer på dopinglisten. En del av disse må søke om medisinsk fritak (Medisinsk fritak (TUE) | Antidoping Norge). De som er definert som toppidrettsutøvere av Antidoping Norge skal søke om medisinsk fritak. Utøvere på lavere nivå enn dette kan bli bedt om å søke om fritak, i praksis etter en positiv dopingprøve.

Toppidrettsutøvere i ishockey ble fra 2020 definert som deltagere på seniorlandslaget (K/M), para-ishockeylandslaget og i Fjordkraft-ligaen. Gjeldende definisjon for alle idretter finnes her: Toppidrettsutøverliste | Antidoping Norge. Med deltagere på landslag/landslagsgrupper omfattes alle utøvere som er med i et fast definert landslag og/eller utøvere som deltar/har deltatt på samlinger, treninger, turneringer, konkurranser og andre aktiviteter i regi av det aktuelle landslaget innen de siste 12 måneder.

Landslag og støtteapparat

Landslagsspillere og støtteapparat skal være gode forbilder med tydelige verdier og være kjent med idrettens lover og regler knyttet til doping. De skal ha et bevisst forhold til kosttilskudd og medisinbruk.

 • Landslagsspillere i NIHF skal gjennomføre «Ren Utøver» hvert annet år.
 • Nye landslagsspillere av året skal gjennomføre «Ren Utøver» når de blir tatt ut.
 • Landslagsspillere skal selv sjekke alle medisiner/medikamenter de får fra sine leger og i alle innkallinger skal følgende setning inngå: Alle spillere skal selv sjekke sine medisiner/medikamenter opp mot Dopinglisten.
 • Landslagsspillere på seniornivå skal fylle ut og signere medikamentliste før hver samling og sende denne til lagets Manager.
 • Ansatte i tilknytning til landslagene (både senior og yngre) skal gjennomføre «Ren Utøver».
 • Det arrangeres minst ett årlig tiltak med ADNO på landslagsnivå.
 • Medisinsk og sportslig støtteapparat til NIHFs landslag skal være omfattet av antidopingbestemmelsene gjennom medlemsskap og/eller avtale/kontrakt.
 • NIHFs medisinske støtteapparat skal ha gjennomført anti-dopingseminar for leger og fysioterapeuter som grunnleggende opplæring for å bli autorisert idrettsmedisinsk personell.
 • NIHFs medisinske støtteapparat skal gjennomføre dette hvert femte år.
 • Medisinsk støtteapparat skal utarbeide rutiner for dobbelt-sjekking av medisiner ved kjøp i utlandet og medisin med samme navn som i Norge, men som inneholder ulike ting.
 • Landslagsspillerne skal sterkt oppfordres til kun å benytte OLT sine godkjente kosttilskuddspreparater.

 

Klubber som er med i NIHF

Klubber skal ha et bevisst forhold til antidoping og Rent Særforbund. Samtlige klubber skal vite hva det innebærer å være Rent Idrettslag.

 • Klubbene skal skape en tydelig og bevisst holdning til antidoping hos spillerne og ledere så tidlig som mulig.
 • Alle klubbene oppfordres til å bli Rent Idrettslag.
 • Gjennom den gode garderobekulturen påvirke og oppdra spillerne til å skape en holdning for nulltoleranse mot doping så tidlig som mulig.
 • Rent Idrettslag blir lisenskrav for Fjordkraft-ligaen, 1.divisjon, U21 elite, U18 elite og Kvinner elite.

 

Arrangement

Arrangement skal tydelig kommunisere og markedsføre at de er RENE arrangement og at det er nulltoleranse for doping.

 • Deltakere i arrangementer i regi av NIHF eller NIHFs medlemsorganisasjoner skal være omfattet av antidopingbestemmelsene gjennom medlemskap og/eller avtale
 • Arrangementer underlagt NIHF følger antidopingbestemmelsene.
 • Godkjente turneringer skal informere om antidoping til lagene.
 • Arrangører av landskamper skal være Rent Idrettslag.
 • ADNO gjennomfører et årlig tiltak inn mot toppidretten.