Norsk Ishockey / Verdiarbeid / Antidoping / Bestemmelser og sertifisering

Bestemmelser og sertifisering

Informasjon under er hentet fra idrettsforbundet.no og antidoping.no.

Les §12 Bestemmelser om doping i NIFs lov:

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/juridiske-dokumenter/nifs-lov.pdf

 

For mer informasjon om forebyggende tiltak

https://antidoping.no/ren-idrett/

 

Ren Utøver

Grunnleggende antidopingopplæring.

 

https://antidoping.no/ren-idrett/ren-utover/

 

Rent Idrettslag

Antidoping Norges forebyggende program som utfordrer klubber og lag til å utvikle sin egen antidopingpolicy.

 

https://antidoping.no/ren-idrett/rent-idrettslag/

 

Ren idrett

Antidoping Norge tilbyr gratis foredrag til alle organisasjonsledd i idretten. Det samme tilbudet gis til videregående skoler med idrettsfag og toppidrett.

 

https://antidoping.no/ren-idrett/foredrag-idrett/

 

 

Brosjyrer og materiell

Følg lenken for oppdaterte brosjyrer og materiell fra Antidoping Norge

 

https://antidoping.no/ren-idrett/brosjyrer-materiell/