Bærekraft

Norges Ishockeyforbund fokuserer på flere bærekraftmål som en del av vårt samfunnsansvar.

Norsk ishockey skal bygge all sin aktivitet med bærekraft som prinsipp, og FNs bærekraftmål skal vise retningen for vår organisasjon. Vi skal alle jobbe aktivt for å implementere bærekraftige løsninger og ta bevisste valg som passer inn i vår profil.