Mangfold

Norges Ishockeyforbund jobber for at norsk ishockey skal ha stort mangfold og høy toleranse for deltakelse. Alle mennesker er velkommen til å spille ishockey og med like vilkår. Samtidig skal vi bidra til at de som i utgangspunktet ikke har de samme forutsetningene på plass, skal få en mulighet å kunne drive med ishockey.

Ishockey som idrett har tradisjonelt hatt utfordringer i forhold til holdninger i enkelte områder innenfor idretten vår. I arbeidet vårt er vi helt tydelige på at all form for diskriminering og hets er uakseptabelt.

Ved å la unge spillere, ledere og dommere være med på å forme budskapet i en film, ønsker vi å fortelle om viktigheten av å ha de riktige holdningene og inkludering i norsk ishockey.