Varsling

Rapportere seksuell trakassering eller overgrep.

Merk! Snakk om det med noen du stoler på.

Når du forteller om trakasseringen/overgrepet kan du få slutt på det. Det er også viktig at du sier ifra slik at denne personen ikke får mulighet til å gjøre det samme med andre.

- Kontakt politi og/eller overgrepsmottak om du har blitt utsatt for overgrep.

Politiet: tlf 02800 / www.politi.no (Du kan be om å få snakke med noen som arbeider med seksuelle overgrep).

- Overgrepsmottak: www.overgrepsmottak.net / www.dinutvei.no

- Du kan be noen du stoler på om å bli med deg til politiet/overgrepsmottaket.

 

- Om du ikke ønsker eller tør å snakke med politiet/overgrepsmottaket er det andre som kan gi deg råd, for eksempel:

  • Helsesøster
  • Fastlege
  • Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. 116 111)
  • Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte ( tlf 800 57 000)

 

Ved seksuelle overgrep har du rett til gratis møte med advokat før du avgjør om du vil melde til politiet. Les mer her.

Her kan du finne en bistandsadvokat nær deg.

 

Si ifra til idrettslaget ditt, kontakt styreleder eller daglig leder.

Hvis du ikke tør eller vil ta kontakt med idrettslaget, kan du kontakte

 

Generalsekretær Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide

Telefon: +47 982 20 006

Epost: ottar.eide@hockey.no

 

Mer informasjon om hva klubb skal gjøre og saksgangen i slike situasjoner på NIFs hjemmesider:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/vil-du-rapportere-overgrep/