Norsk Ishockey / Verdiarbeid - varslinger / Seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep

Det er nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep i idretten. Har du opplevd eller kjenner du til seksuell trakassering og/eller overgrep er det viktig å søke hjelp.

Alle har etter loven plikt til å melde fra til politiet dersom dette vil hindre nye overgrep:

- Kontakt politiet dersom du vet eller er usikker på om det gjelder et lovbrudd

- Si ifra til ledelsen i idrettslaget

- Hvis du ikke tør/vil ta kontakt med idrettslaget, kan du kontakte:

 

Konstituert generalsekretær Norges Ishockeyforbund, Petter Salsten

Telefon: +47 901 98 920

Epost: petter.salsten@hockey.no

 

Er du ansvarlig i et idrettslag og har fått varsel om seksuell trakassering og/eller overgrep?

- Hjelp den som har opplevd trakassering/overgrep.

- Kontakt politiet dersom du vet eller er usikker på om det gjelder et lovbrudd.

- Kontakt idrettskretsen i fylket for hjelp til håndteringen i idrettslaget.

- Sørg for at saken blir håndtert i idrettslaget, se flere råd i veilederen.

Hele veilderen for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep i idretten finner du her.