Trygg på trening

Trygg på trening

Trygg på trening med Redd Barna er et kurs som er utviklet i samarbeid med Norges Ishockeyforbund.

Kurset skal gjøre idrettsarenaen til et trygt sted for barn. Det skal gi trenere og frivillige kompetanse om hva vold og seksuelle overgrep innebærer, hvordan man kan forebygge vold og seksuelle overgrep i egen klubb, og hva man skal gjøre om man er bekymret for et barn.

Kurset ble presentert for alle klubbene på Forbundstinget 2022 og det er ønskelig fra forbundet sin side at alle klubber som har en barne- og ungdomsavdeling gjennomfører kurset.

 

Mål med kurset

  • Få økt kompetanse om hva seksuelle overgrep innebærer og hva man skal gjøre dersom man er bekymret for et barn eller ungdom
  • Være bevisst på etiske dilemma man kan møte i rollen som trener eller lagleder og hvordan man kan håndtere disse situasjonene
  • Vite hva man kan gjøre for å forebygge seksuelle overgrep i egen klubb.
  • Sammen lage en handlingsplan for hva dere skal gjøre for at klubben blir et trygt sted å være

 

Hvem bør gjennomføre kurset?

Alle klubber som har en barne- og ungdomsavdeling.

Alle trenere, lagledere, styremedlemmer og andre frivillige i klubben bør delta. 

 

Hvordan gjennomføre kurset?

Kurset gjennomføres lokalt i egen klubb, og dere velger ut en ansvarlig for gjennomføringen. Personen som skal holde kurset vil få veiledning for gjennomføring, samt tilsendt alt av nødvendig informasjon og materiell i forkant av kurset.  

Slik oppretter du kurs:

  1. Send en henvendelse til mw@hockey.no 
  2. Dere vil motta informasjon til kursholder og materiell, samt en link til påmelding til kurset i SportsAdmin. 
  3. Send invitasjon til kurset med påmeldingslinken til trenere/ledere/frivillige i klubben dere ønsker å invitere.
  4. Meld deg på kurset i Min Idrett - du får tilsendt link, og få tilgang til kursmateriellet. 
  5. Avhold kurs. 

Etter gjennomført kurs skal dere sende NIHF en handlingsplan med tre punkter. Først etter at NIHF har mottatt denne vil kurset være godkjent, og dere vil få tilsendt kursbevis.

Utkast til handlingsplan TPT

 

Materiell

Øvrig materiell får man tilsendt ved opprettelse av kurs

 

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker å gjennomføre et kurs?
Ta kontakt med Mimi Van de Pontseele-Wikant mw@hockey.no