Norsk Ishockey / Dommer / Dommerregning - Digital / Brukerveiledning for dommer

Digital dommerregning - Dommer

Rutinene og arbeidsflyten for å levere inn dommerregning fra kamper i TurneringsAdmin (TA), via IdrettsOppgjør (IO), beskrives her.

Enkelt forklart velger dommer først selv hvilke kamper som skal være i samme regning i TA, og fyller ut resten av regningen i IdrettsOppgjør (IO). Dette gir mulighet til å sende regning over flere dager, og gir mulighet for at flere mottakende org. (betalende org.) skal kunne dele på de ulike postene i samme regningen.

Særforbundet som administrerer kamptilbud og dommeroppdrag, styrer hvilke kamper en kan levere inn dommerregning for via TA og IdrettsOppgjør (IO), samt hvilke satser som er gjeldende for kjøring, diett og annet.

Hvordan du, med dommerfunksjon, kan levere inn dommerregning for kamper i TA:

 1. Regionen/NHF sine rutiner og regler må følges ved innlevering av dommerregning via TA og IO (kjøring, diett, annet ol.). 
  1. NHF setter felles satser for Kjøregodtgjørelse, Diett og andre utgifter i IO
  2. Regionene setter Honorar og Betalende org, samt hvilke oppdragstyper som skal levere dommerregning, i Turneringsoppsettene i TA
 2. Dommer logger inn i TA og går til Mine Dommerregninger.
  • Her listes dommerens oppdrag/kamper opp når de har resultat
 3. Dommer må ha registrert et bankkontonr i dommerprovilen i TA for å kunne sende oppdrag videre for utfylling i IO
 4. Dommer velger hvilke oppdrag/kamper som skal legges i samme regning, og sende de valgte til IO.
  • Kamper som er sent til IO, vil legges i egen liste, som en finner ved å hake av for "Vis kamper sendt til godkjenning"
 5. Dommer går til IO og fyller videre ut den/de ny(e) regning(er), med tilhørende sendte kamper liggende under Honorar. Her fylles evt inn Kjøregodtgjørelse, Diett og Andre utgifter tilhørende kampene under Honorar
 6. Dommer sender så regning til de valgte involverte mottakende org. (betalende org.) for godkjenning (og utbetaling).
 7. Mottakende org behandler nå dommerregninger kun i IO (idrettsoppgjor.nif.no), ved å logge seg inn med vanlig Min Idrett bruker.
  • Følgende funksjonstyper gir tilgang til klubbens (håndballgruppen) Idrettsoppgjør krav:
   • Som Administrator, inkl. Godkjenner - automatisk tilgang allerede åpnet til de som er
    1. Leder
    2. Daglig leder
    3. Kasserer (styremedlem)
    4. Leder (ansatt)
    5. Org. ansvarlig
   • Som kun Godkjenner - må tildeles av klubb
    • Godkjenner Idrettsoppgjør
  • Les mer om rolletildeling til IdrettsOppgjør
 8. Mottakende org. godkjenner eller evt. sender regning i retur til dommer under "Behandling av krav", på samme måte som det ble gjort tidligere i TA:
  • ved godkjenning betaler mottakende org. ut kravet manuelt til dommer
  • ved sendt i retur må dommer gjøre ev. endringer før regning sendes på nytt til de involverte mottakende org.

Ser mer informasjon om hvordan en utfører de ulike punktene:

Frem til nå har Norsk ishockey benyttet dommerregninger på papir eller e-post, ordningen har vært utfordrende på flere områder deriblant sikekrhet når det kommer til persondata. Fra sesongen 2020/2021 er rutinene og arbeidsflyten for å levere inn dommerregning endret og gjort mer fleksibelt, samt teknisk mindre sårbart.

Dommer velger først selv hvilke kamper som skal være i samme regning. Dette er i hovedsak gjort for å gi mulighet å sende inn oppdrag over flere dager i samme regning, og for at dersom noen turneringer skal kunne ha med Kjøring, Diett og annet, mens andre ikke, skal en kunne styre dette bedre.

For at dommer skal kunne fylle ut en regning, må man vente til alle kamper som skal være på samme regning, har resultater registrert.

Dommer fyller ut Kjøregodtgjøring, Diett og andre utgifter selv i IdrettsOppgjør (IO), og velger hvilke betalende org som skal betale de ulike postene (alene eller dele mellom flere).

Kamphonoraret er definert fast pr turnering, og kan ikke endres av dommer.

For å kunne sende inn Digital dommerregning, må en først legge inn bankkontonr en ønsker at refusjon for dommerregning skal betales til.

Dette gjøres under din dommerprofil i TA, ved å først velge «Min dommerprofil».

Velg så «Kontonummer» og fyll inn ønsket bankkontonr.:

Merk at du i selve dommerregningen i IdrettsOppgjør, vil ha anledning til å endre bankkontonr, dersom aktuell regninge ikke skal betales til det bankkontonr. du har lagt inn i Dommerprofilen:

 

 

Video hvordan legge inn kontonummer:

Dommer velger selv i TA hvilke kamp(er) som skal legges i en regning, og går fra TA for videre utfylling i IdrettsOppgjør (IO).

Arbeidet med å sende inn Digital dommerregning, starter altså i TA med å klikke på «Dommer» i venstre marg, og så velge «Mine dommerregninger».

Her finner du listen over kamper som er klar for å bli lagt inn i en dommerregning. Merk at oppdrag tilknyttet Eliteserien menn / Fjordkraftligaen, fortsatt skal leveres utenom, i eget system til NIHF sentralt.

Velg i listen hvilke kamp(er) som skal ligge i samme dommerregning, ved å hake av i avhakningsboksen foran hver kamp. Klikk så på knappen «Send valgte kamper til videre utfylling!» (som dukker opp når minst en kamp er valgt).

imagenh79.png

Valgt kamp(er) blir da sendt til IdrettsOppgjør, og hvor en regning med valgt kamp(er) ligger ferdig utfylt i regningens Honorar-del.

For videre utfylling i videresending av dommerregningen, klikker du på den blå  knappen «IdrettsOppgjør» over listen.

image6m0h.png

Da åpnes IdrettsOppgjør klienten med dine nye Digitale dommerregninger klar til videre utfylling og innsending til mottakende org. Se punktet "Fyll ut dommerregning i IO" for hvordan dommerregningen fylles videre ut i IO.

Dersom en ønsker å se mer detaljer for aktuell kamp, kan en klikke på kampnummeret og få opp Kampdetaljer i egen fane i nettleseren.

Har kampnummer ikke blå skrift og minst ett av lagene er gjennsomstreket, betyr det at gjennsomstreket lag er trukket og kampdetaljer ikke lenger tilgjengelig.

 

Se allerede sendte kamper:

Kamper som er sendt til IdrettsOppgjør, får du en oversikt over ved å hake av «Vis kamper sendt til godkjenning» til høyre over kamplisten i «Mine dommerregninger».

imagejc6jv.png

Kolonnen lengst til høyre vil vise hvilke dato og klokkeslett kamp(er) ble sendt til IdrettsOppgjør. Om flere kamper er sendt til samme regning, vil være stemplet med samme klokkeslett.

Dersom du ønsker å se mer detaljer for aktuell kamp, kan du klikke på kampnummeret og få opp Kampdetaljer i egen fane i nettleseren.

imageqay8d.png

Er kampnummer ikke blå skrift og minst ett av lagene er gjennsomstreket, betyr det at gjennsomstreket lag er trukket og kampdetaljer ikke lenger tilgjengelig.

 

Video: Hvordan velge kamper til innsending:

 

Alle klargjorte dommerregninger vil ligge i IdrettsOppgjør (IO) under "Dine krav".

Her kan du filtrere etter hvilke status de ulike regningen i listen har:

imagesit3r.png

I tillegg kan du søke og filtrere ut fra dato, beløp, kravet gjelder og ID:

imagergafd.png

Listen kan også sorteres ut fra de ulike kolonneoverskriftene. Listen er standard sortert ut fra "Dato" med de eldste regningene øverst (dato viser hvilke dato regningen ble opprettet - sendt fra TA).

En regning kan få følgende statuser i regningslisten i IO:

 • Kladd lagret
  • En regning er sendt fra TA, klar for videre utfylling.
  • Eller dommer har startet utfylling av regningen, og midlertidig lagret den før videre sending for godkjenning hos betalere.
 • Til godkjenning
  • Regningen er fylt ut og sendt til de ulike betalerne.
  • Ingen av de involverte betalerne har godkjent regningen enda.
 • Til godkjenning hos 'x'. Godkjent av 'klubbnavn'
  • Da har den/de klubb(ene) det står, godkjent sin del av regningen.
  • Det mangler godkjenning fra det antallet klubber det står bak "Til godkjenning hos...". Hvilke klubber som ikke har godkjent kan en se i loggen nederst om en åpner regningen.
 • Sendt i retur av 'Klubbnavn'
  • Regningen er ikke godkjent av den betaleren som står i statusen.
  • Dommer må da evt. gjøre endringer og sende regningen på nytt.
   • Alle tilhørende betalere får så regningen til ny godkjenning, inkl evt. endringer, når regningen sendes inn på nytt.
 • Godkjent
  • Regningen er godkjent av alle betalere. 
  • Merk at selve betalingen gjenstår!
  • Regningen stenges for videre redigering/endringer.

Du åpner en regning i regningslisten i IO ved å klikke på ID'en til aktuell regning i listen:

imageb3uww.png

Du er nå i klienten IdrettsOppgjør (IO).

Her kan dommer legge til eller endre Betalende org tilknyttet honorar pr kamp, samt fylle ut Kjøregodgjørelse, Diett og Andre utgifter (Billett og Kvitteringer).

Satser tilknyttet de ulike delene i dommerregningen settes av NIHF sentralt.

Du åpner en regning i regningslisten i IO ved å klikke på ID'en til aktuell regning i listen:

imageb3uww.png

Her er mer informasjon om hvordan en fyller ut de ulike delene av en Digital dommerregning i IO: 

Personopplysninger

 • De opplysningene som ligger her hentes fra Min Idrett. Stemmer disse ikke, må du selv inn i Min Idrett og endre de.
 • Merk at grunnet strenger personvernsreglement (GDPR) må du selv sørge for at betalende org får Kontonummer og evt Fødselsnr (11 siffer) for utbetaling.

Endre bankkontonummer

Selve om du har lagt inn kontonummer i din dommerprofil i TA, kan du hvis du ønsker endre bankkontonummeret en regning skal betales til, i IdrettsOppgjør.

Dette gjøres da ved å endre bankkontonummer (som automatisk hentes fra din dommerprofil i TA) under "Kontonrummer".

Skal du permanent endre kontonummer alle dommerregninger skal betales ut til, bør du endre bankkontonummeret ditt i dommerprofilen i TA også. Se hvordan du endrer bankkontonr. i TA!

 

Kamphonorar

 • Denne er forhåndsbestemt av NIHF som administrer kampenes turnering.
 • Dersom det er avtalt at en annen klubb/region skal betale kamphonorar, kan dette endres under Mottakere. Se mer om "Til hvilke organisasjoner skal kravet sendes?"
 • Merknad viser informasjon om kampen, og da som følger 'Oppdragstype Gren' | 'Kampnr' | 'Turneringsnavn' | 'Kamptidspunkt' | 'Hall'
 • En kan fjerne en kamp fra regningen ved å klikke Fjern-knappen til høyre fra aktuell kamp. Fjernet kamp vil da dukke opp i kamplisten i TA, for evt. ny regning.
  • Regningen må ha minst en kamp. (Fjerner du feil kamp, og ikke har lagret, kan du oppdatere siden i nettleseren for å få kampene tilbake).

 

Kjøregodtgjørelse

 • Start med å klikke på knappen "+Legg til kjøregodtgjørelse" for hver strekning du skal fylle ut.
  • Fyll så strekningene ut:
   • Dato - velg dato.
   • Kjøretøy - velg type kjøretøy som ble brukt.
   • Mottakere - velg hvilke klubb som skal betale for denne strekningen.
    • Honorarbrøk - denne velges dersom strekningen skal deles ut fra antall kamper de ulike klubber/region er satt opp som betaler for under kamphonorarene.
   • Fra og Til - skriv inn adressen/stedet en kjørte fra og til for aktuell strekning.
   • Ant. km - Skriv inn antall Km det ble kjørt på akteull strekningen
   • Passasjer (navn) - Om en har hatt passasjer(er) med på strekningen, skrives passasjeren(e)s navn i dette feltet.
    • Km-satsen øker da etter gjeldende passasjer-sats.
   • image6uqs.png - holder du musen over !-tegnet vil mer informasjon for aktuell post dukke opp.
 • Klikke på knappen "+Legg til kjøregodtgjørelse" for å legg til en ny strekning.

 

Diett

 • Start med å klikke på knappen "+Legg til Diett", dersom du har krav på diett:
  • Avreise - velg dato og tidspunkt for når du forlot hjemmet.
  • Hjemkomst - velg dato og tidspunkt du returnerte til hjemmet.
  • Antall km fra hjemmet - legg inn antall km fra ditt hjem til hallen du utførte oppdrag i (kun en vei).
  • Mottakere - velg hvilke klubb som skal betale for denne strekningen.
   • Del på honorarbrøk - denne velges dersom strekningen skal deles ut fra antall kamper de ulike klubber/region er satt opp som betaler for kamphonorarene.
  • Merknad - legg inn evt. kommentar som kan være forklarende for mottakerne.
  • imagei9utu.png - Diettsats blir automatisk utregnet ut fra antall timer/dager du har vært borte fra hjemmet.
   • Ut fra varigheten må du evt. også fylle ut følgende:
    • Måltidsfradrag - dersom du har fått servert eller dekket frokost, lunsj eller middag, velges dette her. Disse blir da trukket fra diettsatsen
    • Overnatting - velg her hvilke type overnatting som ble benyttet.
    • Beskrivelse - legg inn navn på sted og adressen du overnattet.

 

Billett og Kvitteringer

 • Start med å klikke på knappen "+Legg til Billett/Kvittering", dersom du har andre utgifter du ønsker refusjon for fra aktuelt oppdrag:
  • Merknad - Skriv her eventuelt kommentar tilknyttet utlegget.
  • Dato - velg dato du la ut for aktuelt utlegg.
  • Utleggstype - velg type utlegg.
   • Bruk "Andre utlegg" og "Merknad"-feltet, om type utlegg ikke vises i listen.
  • Mottakere - velg hvilke klubb/region som skal betale for denne valgt utlegg.
   • Honorarbrøk - denne velges dersom strekningen skal deles ut fra antall kamper de ulike klubber/region er satt opp som betaler for kamphonorarene.
  • Vedlegg - klikk "Rediger" dersom det skal legges ved kvittering for utlegget.
   • Merk at noen utlegg vil kreve at det legges ved vedlegg, før regningen kan sendes inn.
  • Beløp (kr) - Skriv inn beløp du la ut for utlegget.
 • Klikke på knappen "+Legg til Billett/Kvittering" for å legg til en nytt utlegg.

 

Oppsummering

 • Her finnes en oppsummering som viser hvordan dine godtgjøringer vil bli fordelt og sendt til de ulike betalerene.
 • Klikk på imageq2xfv.pngtegnet for å se detaljer for hver del av regningen, for hver mottaker.

 

Sende kommentar

 • Sende kommentar til mottaker(e)
  • Ønsker du å legge ved en kommentar til betaler(e), gjør du dette ved å skrive i feltet «Ny kommentar» og velge hvem du ønsker å sende til, før du klikker «Send kommentar».
  • Alle kommentarer sendt og mottatt vil dukke opp i regningens Logg.

 

Sende regningen

 • Send regningen til betaler(e)
 • imagej7tvb.png 
  • Klikk på Send for å sende inn dine krav til alle betalerne som skissert under Oppsummering.
  • Hver av betalerne får da hver sin regning tilsendt og din regning låses for videre utfylling

 

Lagre som kladd

 • imagev0nau.png
 • Du kan lagre det du har fylt inn og fylle ut videre senere ved å klikke Lagre som Kladd.

 

Angre innsending

imagefqhq.png

 • Du kan "trekke tilbake" en regning for å korrigere og sende inn på nytt, ved å klikke på den røde knappen "Angre innsending". Denne knappen dukker opp når regningen er sendt.
 • MEN dette kan kun gjøres dersom ingen av mottakerne har godkjent regningen.

 

Video: Hvordan fylle ut regningen i IdrettsOppgjør

Det er det særforbundet, som administrerer kamper i en dommerregning, som bestemmer og setter hvilke satser som skal gjelde godtgjøring for Kjøring, Diett og andre utgifter.

Det betyr at alle Digitale dommerregninger som er koblet mot TurneringsAdmin (TA) er forhåndssatt av tilhørende Særforbund og gjelder for alle dommerregninger, uansett mottakende org. til knyttet særforbundet.

For oversikt over alle gjeldende satser for aktuelt særforbund, må en kontakte dette særforbundet. (Se NIHF Administrasjonsreglement)

I hver regning vil en også ved å klikke på informasjons (i)-ikonet bak hver post i en regningen, kunne se hvilke satser som brukes pr post:

image15d8.png

Dette vil en også kunne se under Oppsummering nederst i hver regning:

image7xeu.png

Dersom det er avtalt dommerbytte uten at dette er endret i dommeroppsettet, må du som er ny dommer sørge for at sekretær i den Digitale kamprapporten gjør følgende:

 1. Haker av for Dommer ikke møtt på opprinnelig oppsatt dommer
 2. Skrive inn ditt navn i feltet "Fritekstdommer".

Dette vil sørge for at opprinnelig dommer ikke får kampen i sin regning, og du (ny dommer) får dommerregning for denne kampen når regionen har generert ny regning tilknyttet denne kampen til deg.

Inntil videre må du som dommer oppgi de personopplysninger betalende org (klubb/region/ NIHF) trenger for å betale ut beløpene på dommerregningene. Dette med utgangspunkt i GDPR og lov om å lagre/oppbevare denne type opplysninger.

Det er viktig å sette seg inn i alle punktene i denne brukerveiledningen.

Samtidig fins også noe hjelpetekst til høyre i vinduene både i TA og IdrettsOppgjør (IO):

imagedj.png

I tillegg finnes det hjelpe-tags imagedzlpg.png i de ulike delene i regningen i IO, som gir forklaring for aktuell del når en holder musen over dette imaged7hqe.png-tegnet. 

Hva kan du selv gjøre om du støter på utfordringer:

 • IdrettsOppgjør åpner seg ikke fra TA - Gå direkte til idrettsoppgjor.nif.no i ett nytt vindu i nettleseren.
 • Glemt å ta med en kamp som skal være med på allerede opprettet regning i IO
  • Er kun mulig dersom regningen ikke er sendt eller godkjent av mottakere. (Se evt. punktet om å Angre innsending)
  • Gå til aktuell regning i IO og fjern alle kamper fra regning og Lagre.
  • Gå til TA, hak av og send alle de riktige kampene på nytt til IO
  • Fyll ut den nye regningen i IO
 • En kamp for mye i en regning i IO - Fjern kamp under Honorar i IO i aktuell regning og Lagre. (Kampen dukker da opp igjen i listen i TA.)
 • Fjernet en kamp for mye i IO - om du har fjernet en kamp for mye under honorarer, oppdater websiden (så lenge du ikke har lagret først)
 • Angre innsending - er regning sendt, men ikke godkjent av motaker(e), kan dommer Angre innsending.
 • Mangler/Endre bankkontonr - se punktet "Legg inn kontonr i Dommerprofilen"
 • Feil personopplysninger - logg inn og endre i Min idrett.
 • Klubb ønsker fødsels/personnr. - se punktet "Personnr. og GDPR (personvern)"

Kontakt tilhørende Region / NIHF dersom du har utfordringer som:

 • Feil honorar - om du mener kamp(er) ligger inne med feil honorar.
 • Feil Betalende org - om du mener kamp(er) ligger med feil klubb.
 • Kamp mangler - om du savner en kamp for utfylling i listen i TA.
 • Feil kamp i din liste i TA - om en kamp du ikke har dømt ligger i listen i TA.
 • Mottaker(e) godkjenner ikke en regning - om godkjenning mangler fra en eller flere betalende org. 
 • Feilmelding når du sender kamp(er) fra TA til IO - om du får rødt varsel om at noe gikk galt.

Kontakt NIF-support dersom du har utfordringer som:

 • Send alltid med URL for regning du har utfordringer rundt (adressen i nettleseren når du har åpnet aktuell regning)
 • Regning dukker ikke opp under Mine krav i IO - om du har valgt og sendt kamper fra TA, og ingen regning opprettes klar til utfylling i IO.
 • Feilmelding når du Lagrer/Sender regning i IO - om du får rødt varsel om at noe gikk galt.
 • Ny Mottaker lar seg ikke søke opp i en regning i IO - om du skal legge til nytt betalende org. under "Til hvilke organisasjoner skal kravet sendes?
 • Feil utregning i en regning
 • Regning mangler i listen Mine Krav
 • Epostvarsling uteblir

Du kan bestemme om det skal sendes epostvarslinger når "nye" ting skjer i IdrettsOppgjør til knyttet dine regninger:

imagewze7t.png

Merk at disse varslingene sendes til epostadressen(e) du har registrert på din profil i Min idrett.

Les mer om og se film hvordan i Brukerveiledningene for IdrettsOppgjør.

Sesongstart regnes fra 1. august og avsluttes i det ny sesong startes opp. Satser for Honorar, Kostnadsdekning, Diett og annet er regulert i NIHF Administrasjonsreglement.

Digital dommerregning benyttes IKKE i Fjordkraftligaen