Norsk Ishockey / Dommer / Dommerregning - Digital

Dommerregninger - Digital

Fra sesongen 2021-2022 er rutinene og arbeidsflyten for å levere inn og behandle dommerregning endret og gjort mer fleksibelt, samt mindre teknisk sårbart.

Digital Dommerregning har som mål å forenkle prosessen i forkant av selve betalingen, for både dommer og betalende organisasjoner (klubber, regioner etc).

Kort forklart, velger dommer nå først selv i TA hvilke kamper som skal være i samme regning, og fyller ut resten av regningen i IdrettsOppgjør (IO). Mens klubb behandler innkomne dommerregninger kun i IdrettsOppgjør (IO).

Senere vil det også tilbys betalingsløsning via Buypass og integrasjon mot regnskapssystemer tilknyttet dommerregninger i IdrettsOppgjør (IO).

Rutinene og arbeidsflyten for å levere inn og behandle dommerregning fra kamper i TurneringsAdmin (TA), via IdrettsOppgjør (IO), beskrives her, henholdsvis for Dommer og Klubb: